Servie L’Espoir lijsttrekker

Servie L’Espoir – lijsttrekker Progressief Akkoord Brunssum (PAK)

ACTIEF,SOCIAAL EN BETROUWBAAR IN EEN ZELFSTANDIG BRUNSSUM

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad.  Servie L’Espoir is tijdens de algemene ledenvergadering van het Progressief Akkoord (PAK) Brunssum lijst 2, unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Servie L’Espoir wisselt  daarmee van plek met Ger Luit. Net als in 2014 zal Danny Trommelen op plek 3 staan.
Servie voert een kieslijst van 21 enthousiaste mensen aan  onder het motto ‘actief, sociaal en betrouwbaar in een zelfstandig Brunssum’ . Het PAK heeft onlangs de verantwoording genomen, als 2e grootste partij van Brunssum, om Brunssum zelfstandig te houden en te besturen en wil dit de komende bestuursperiode van 4 jaar continueren.
Visie document 2018 – 2022

Inzet van de verkiezingen is allereerst een zelfstandig Brunssum. De leefbaarheid, veiligheid  en betaalbaarheid zal door herindeling eerder afnemen dan toenemen.  Het PAK zal zich daarom met woord en daad inzetten voor een zelfstandig, sociaal Brunssum met een goed bestuur dat de burger centraal stelt en niet het pluche of projecten.

LED-verlichting

Als PAK hebben we ingestemd met het versneld ombouwen van lantaarnpalen. Bestaande oude lampen worden vervangen door LED-lampen. Op lange termijn is dit goedkoper voor de gemeente en het is veel beter voor het milieu.
Zo dragen we als Brunssum bij aan een stukje duurzaamheid.
Wat het PAK betreft blijft het hier niet bij en verduurzamen we nog meer in onze gemeente!

Economische structuurvisie Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg hebben we meerdere samenwerkingsverbanden. We maken voor heel de regio afspraken om zaken beter op elkaar af te stemmen.
Het bekendste voorbeeld is de woonvisie. Brunssum heeft samen met 17 andere gemeenten in Zuid-Limburg afspraken gemaakt over woningbouw in de regio.
Zo voorkom je bijvoorbeeld bouwen voor leegstand en een onevenredige bevolkingsverdeling.
Iets vergelijkbaars hebben we nu afgesproken voor winkels en kantoren.

Lees verder

Regelingen voor minima verbeterd

Vanaf volgend jaar wordt de stichting Leergeld in Brunssum partner van de sociale dienst bij de uitvoering van minima regelingen en kinderen kunnen daardoor op meer voorzieningen rekenen,  zoals zwemles, sporten, cultuur, schoolkosten en een verjaardag pakket. De kaarten voor volwassenen blijven ook bestaan voor bijvoorbeeld de kosten van internet en mee doen bij een vereniging. Lees verder