Begroting 2018

Op 7 november was de begrotingsvergadering. Een hele bijzondere vergadering. Immers, de begroting was door het vorige college gemaakt onder leiding van (ex-)VVD-wethouder Frank Joosten.
Maar de begroting moest verdedigd worden door de nieuwe coalitie, waar het PAK onderdeel van uitmaakt. Lees verder

Afvalbeheersplan RD4

Voor u al burger zal er komend jaar het e.e.a. gaan veranderen als het om het afval gaat.
Sinds dit jaar kunt u om de twee weken gratis het PMD-afval aanbieden. Hiervoor was dit één keer per vier weken. Om dit te compenseren, wordt het restafval vanaf komend jaar nog maar één keer per vier weken.
Het gaat dus nog belangrijker worden om afval te scheiden.
En u als burger bent al goed bezig. Waar in 2004 gemiddeld nog 285 kg restafval per inwoner werd opgehaald bij de RD4-gemeenten, is dit inmiddels gedaald tot 144 kg. Doel is om dit in 2025 te reduceren naar gemiddeld 100 kg per inwoner. Lees verder

Evenementenbeleid

Na ruim acht jaar gaat ons evenementenbeleid eindelijk op de schop. Dit beleid wordt in twee delen gesplitst. In de raad van 7 november kwam het eerste deel aan bod.
Dit had vooral betrekking om structureel geld te reserveren om meer ambtelijke capaciteit te genereren, o.a. voor een evenementencoördinator.
Ook wordt er eenmalig geld vrijgemaakt om locaties te upgraden. Lees verder

Column Ger Luit: Hallo Brunssum, wees zuinig op de Brunssumer heide

ger luit 2017Op een van die mooie dagen in de afgelopen herfstvakantie was ik aan de wandel op de Brunssumer heide met mijn vrouw en kleinkinderen. De kinderen wilden graag weer met oma die grote dennenappels gaan schilderen. Die moet je dan wel eerst hebben. Opa wist een plek waar elke herfst hele grote liggen: zo dik als een vuist. Al wandelend kwamen we op een plek waar de kinderen nog nooit geweest waren. “Ik vind het hier wel mooi opa, je kunt ver kijken, zeg”, zei de oudste. Dat zinnetje bracht een gedachtestroom bij mij op gang. Lees verder