column Ger Luit: lekker weertje koekepeertje

Vorige keer had ik het over het mooie weer in april, dat mij ineens terugbracht naar april 2007, ook een prachtige zonnige maand.  Ik kon toen niet vermoeden, dat we zo’n geweldig voorjaar en zo’n prachtige zomer zouden krijgen. Warme dagen boven de 35 graden zijn een zeldzaamheid in Nederland. Vroeger leerde ik op school, dat we in Nederland een zeeklimaat hadden, op een klein stukje na en dat was Zuid-Limburg. Daar was sprake van een landklimaat. Ik heb het verschil nooit zo gemerkt. En ook deze keer hield het mooie weer echt niet op achter Sittard. Statistisch zullen er verschillen zijn: meer zonuren, hogere gemiddelde temperaturen, enz. Maar dan heb je het echt over het klimaat, het gemiddelde dagelijkse weer over een groot aantal jaren bekeken.

Ik vond het dan ook vreemd, dat iedereen weer begon te orakelen over klimaatverandering. Daar is beslist sprake van, maar dat kun je niet afleiden uit één mooie zomer. Het klimaat verandert in kleine stapjes waar we als mens bijna niets van merken.

Ik hoorde mensen een vergelijking maken met het jaar 1976. Meer dan dertig jaar geleden. Niemand had het toen over klimaatverandering.  Ik weet dat we in de zeventiger jaren een paar mooie zomers hadden. Elke grote vakantie was ik zeker 14 dagen bezig om het verfwerk van mijn woning te onderhouden. Toen ik het geld had, heb ik alle hout door aluminium vervangen. In de tachtiger jaren hadden we enkele bar slechte zomers. Na een paar verregende vakanties in Nederland, ben ik toen met mijn gezin ook maar eens richting Zuid-Frankrijk gegaan. Als we nu weer 30 jaar moeten wachten op zo’n zomer, dan ga ik toch weer een keer die kant op.

Klimaatverandering is een natuurlijk gegeven, een cyclisch gebeuren. De activiteiten van 9 miljard mensen doen er nog een schepje bovenop. Onze eigen bijdrage moeten we sterk gaan reduceren: meer duurzame energie, zuiniger met water, hergebruik van grondstoffen, enz. Wij putten de aarde niet alleen uit, maar we warmen door al onze activiteiten de aarde ook nog op. Tijdens de extreme warmte van de afgelopen tijd hield Moeder Aarde zich puffend en kreunend een paar dagen schuil.  Ze kwam ons vannacht regen brengen. Ik heb haar bedankt, ook namens jullie. “Er komt nog meer, zei ze. Het kost me elk jaar meer moeite om in balans te blijven. Dus jullie moeten ook eens verstandiger worden”.

Ger Luit

Stilte voor de storm

De twee raadsvergaderingen na de installatie van het nieuwe college waren, zeker voor Brunssumse begrippen, vrij tam. Dit had vooral te maken met het feit dat er weinig zware politieke dossiers op de agenda stonden.
Het waren vooral veel jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.
Ook de jaarstukken van onze eigen gemeente werden besproken en unaniem aangenomen. Lees verder

Interview Servie L’Espoir

In oktober 2017 werd Math Houben namens het PAK wethouder van o.a.financiën. Ook nu is hij nog wethouder. Naast Math hebben we nog een wethouder geleverd: fractievoorzitter Servie L’Espoir verruilde de raadzetel voor een baan als wethouder. Vijf weken is hij nu aan het werk. Een kort interview over zijn eerste weken.

Lees verder

Hanny’s pennestreken – Draad uit d’Raad

Draad uit d’raad
Tip

Afgelopen week heb ik 2 avonden thuis voor de tv naar de raadsvergadering gekeken. Voor de opening werd er een petitie met 500 handtekeningen aangeboden om eindelijk de vliegenplaag tegen te gaan die afkomstig is van een bedrijf waar omwoners al jaren een enorme overlast van ondervinden. Aan daadkracht ontbreekt het deze vliegen in ieder geval niet. Zij hebben blijkbaar al eerder de taak op zich genomen om de burger op hun manier en zonder onderling overleg centraal te zetten. Hier staat centraal wat de burger níet wenst. Onze unaniem herkozen wethouder Math Houben, die het vertrouwen in hem in een paar maanden tijd wist op te bouwen, heeft al heel wat in het werk gesteld om een einde te laten maken aan dit vervelend gebeuren en zal hiermee doorgaan ondanks dat de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfsklasse bij Provinciale Staten ligt. Lees verder