“Handen af van Brunssum” groot succes.

Het PAK dankt lijst Borger, BCD en BBB lijst Palmen voor de steun.

Nadat Landgraaf de fusie met Heerlen had afgezegd, hielden de gedeputeerden Koopmans en Geurts meteen daarna, sneaky en onaangekondigd, een persconferentie in de Brikke Oave. Ze wilden meer Parkstadgemeenten bij het herindelingstraject betrekken. “Alle hens aan dek”, dacht onze fractievoorzitter Servie L’ Espoir en kwam meteen met een motie in de raadsvergadering van 24 januari. De motie werd aangenomen met steun van de lokale partijen en het CDA. Servie L’Espoir en Rob Dautzenberg van lijst Borger werden vervolgens de belangrijkste actievoerders voor behoud van een zelfstandig Brunssum. Op 7 februari verwelkomde een aantal leden van het actiecomité “Handen af van Brunssum” gedeputeerde Koopmans. Hij kreeg een petje met het opschrift “Brunssum zelfstandig” en een banaan overhandigd, om aan te geven dat Brunssum niet gediend is van de term “Bananenrepubliek”. Op 10 februari ging een volle bus met burgers en oud-koempels naar de provincie om in te spreken tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Naast de raadsleden L’Espoir, en Dautzenberg hield Mevr. Minkhorst als burger een gloedvol betoog voor het behoud van een zelfstandig Brunssum. Dat alles maakte veel indruk op de Limburgse Statenleden. Verrassend was de inspraakbeurt van Jack van Oppen van de VVD, die namens de VVD, PvdA, SP en CDA pleitte voor deelname aan het herindelingstraject.

Het PAK is voor een zelfstandig Brunssum en daar zijn we standvastig in. Dat wil niet zeggen dat we met de rug naar samenwerking staan, of muren om Brunssum willen bouwen zoals de landelijke partijen beweren. Niemand kan het PAK echt duidelijk maken welk probleem er ligt en waarom er dan sprake moet zijn van herindeling. En waarom ineens die overval van verschillende kanten. Hoogleraar Douwe Jan Elzinga zegt in een artikel in Binnenlands Bestuur o.a. het volgende: “Door de sterkere rol van de provincie voelen gemeenten zich regelmatig overvallen. Van serieuze rechtsbescherming is geen enkele sprake. Als er gebrek aan bestuurskracht is, is dat niet veroorzaakt door de gemeenten, maar door te snelle en ondoordachte taakoverdrachten door de ministeries. En als de bestuurskracht dan onder de maat is volgens de provincie, dan zijn de gemeenten aan de goden overgeleverd en kunnen zij zich de provinciale inmenging slechts met de grootst mogelijke moeite van het lijf houden”.

Landgraaf is hiervan een duidelijk voorbeeld. Eenmaal in de klauwen van de provincie is ontsnappen bijna onmogelijk voor Landgraaf. Dat is Brunssum bespaard gebleven door snelle actie. Op 21 maart kwam het bericht van de provincie dat voor Brunssum de procedure beëindigd is.

PAK-fractie: Danny Trommelen, Math Houben,Servie L’Espoir en Ger Luit.DSCN1296

Bewaren

Artikel 43: vragen Brunssum Noord en – centrum

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir vragen omtrent enkele zaken die zijn opgevallen tijdens een wijkwandeling met enkele buurtbewoners in Brunssum noord en – centrum. Lees verder

Column Ger Luit: heerlijk toch die seizoenen

ger luit 2017Het voorjaar heeft zich dan wel aan ons vertoond, maar de lente moet nog echt op gang komen. Daarom nog even iets over de winter. Dan laten we die definitief achter ons en geven we ons over aan de lentekriebels. Deze winter heb ik weer genoten. De natuur lijkt dan wel te slapen, maar er is nog genoeg te zien en te beleven. Naast de mooie boomsilhouetten, sporen van wild in pas gevallen sneeuw boeien mij zeker de vogels in de winter. Lees verder