PAUL VAN BETUW VRIJWILLIGERSPRIJS 2019

Wordt dit jaar toegekend aan de ‘Stichting War Cemetery Brunssum’

Paul van Betuw

De ‘Paul van Betuw vrijwilligersprijs’ is in het leven geroepen door de lokale politieke partij Progressief AKkoord Brunssum (PAK) als een postuum eerbetoon aan de, in het jaar 2000 overleden, medeoprichter van deze partij. Met deze, sinds 2003,  jaarlijkse prijs wil het PAK de waardering voor vrijwilligers laten blijken en daarmee ook de burgers die vrijwillig bijdragen aan een beter en socialer Brunssum.

De Stichting War Cemetery Brunssum komt dit jaar voor de prijs in aanmerking, omdat de stichting al jarenlang belangeloos en geheel vrijwillig de begeleiding doet van het Britse militaire kerkhof in Brunssum. Zij biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een van de 328 graven van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

Vanwege de aanstaande viering van 75 jaar Bevrijding Brunssum is dit voor het Progressief AKkoord de juiste gelegenheid om deze stichting te eren voor het jarenlange werk wat zij doet ter herinnering aan de strijd voor vrijheid voor alle mensen.

De uitreiking van de prijs, een oorkonde met geldbijdrage, heeft zaterdag 17 augustus in besloten kring plaatsgevonden.
Bestuur van de stichting geflankeerd door PAK voorzitter Gerrit Ebbinge, fractievoorzitter Danny Trommelen en wethouder Math Houben    foto:  Foto’s Brunssum

 

Bijzondere extra raadsvergadering

Woensdag 10 juli is er een bijzondere extra raadsvergadering.
Dan komt namelijk de gouverneur naar Brunssum om de profielschets in ontvangst te nemen voor de nieuwe burgemeester.
De profielschets is opgesteld door alle fractievoorzitters met hulp van externe ondersteuning. Hierbij is rekening gehouden met wensen van allerlei mensen en organisatie, waaronder de belangrijkste mensen: u als burger. Lees verder

Vergroen uw tuin!

Tijdens deze warme dagen is de term ‘hitte eiland’ vaak in het nieuws gekomen. In steden is het nog warmer dan op het platteland. Doordat onze steden steeds meer verstenen. Minder groen, meer stenen.
Ook in steeds meer (voor)tuinen wordt het groen verruild voor tegels.
Er komt steeds meer het besef dat het juist andersom moet zijn. Er moet meer groen in de steden. Verstening versterkt namelijk het stedelijke hitte-eiland-effect. Lees verder