Artikel 43 vragen: hondenuitlaatplekken

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir vragen over hondenuitlaatplekken en hondenpoepoverlast.

Geachte heer L’Espoir,

U gaf aan: “Sinds enige jaren zijn er in alle wijken honden uitlaatplekken, aangelegd met als doel minder overlast van uitwerpselen.” Reactie op bovenstaande stelling: Bovenstaande stelling klopt niet. Het doel van de uitlaatplekken is om enerzijds een handreiking te doen naar de hondenbezitters die hun hond los van de lijn willen uitlaten en waarbij de hond niet voldoende onder appèl staat of dat men niet in staat is om naar het buitengebied te gaan. Deze plekken zijn hondenlosloopplekken. Op deze plekken geldt overigens gewoon de ruimplicht. Anderzijds zijn er uitlaatplekken waar geen ruimplicht geldt maar wel het aanlijngebod van kracht is omdat de plek binnen de bebouwde kom ligt. Deze plekken zijn zodanig ruim van opzet en ligging dat er geen storende werking uitgaat van de uitwerpselen die achter blijven. In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.

Vraag 1: “Is er inmiddels zicht op het effect en gebruik van deze plekken?”

Antwoord 1: De plekken worden goed gebruikt. Wekelijks moeten de plekken worden schoongezogen met behulp van de hondendrollenzuiger ondanks de ruimplicht. Er wordt wekelijks ruim 100 liter hondenpoep verwijderd, los van de poep die door de eigenaars zelf wordt opgeruimd. Je mag dus stellen dat deze uitlaatplekken veelvuldig gebruikt worden

Vraag 2: “Is er nu minder overlast elders?”

Antwoord 2: Dat er minder overlast elders zal zijn was niet primair de doelstelling van de realisatie van uitlaat- en losloopplekken. Minder overlast wordt mede ook bepaald door een samenstel van maatregelen uit het gehele beleid zoals het ter beschikking stellen van poepzakjes en betere handhaving. Echter gezien de hoeveelheid drollen die op de uitlaatplekken ingezameld worden moet elders minder overlast zijn.

Vraag 3: “Voldoen de plekken aan de wensen van de hondenbezitters?”

Antwoord 3: Wij hebben geen klachten hieromtrent.

Vraag 4: “Zijn de plekken voor omwonenden acceptabel?”

Antwoord 4: Kort na de aanleg zijn hierover enkele klachten geweest die opgelost zijn. Daarna zijn hierover geen klachten meer ontvangen.

Vraag 5: “Zijn er klachten over de plekken?”

Antwoord 5: Zie antwoord 4.

Vraag 6: “Reden van de vragen: is het ingezet beleid voldoende, of moet er meer of ander beleid volgen?”

Antwoord 6: Ons inziens is ingezet beleid voldoende