Artikel 43 vragen: voetpad de Kling

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Danny Trommelen vragen over het nieuwe voetpad bij de Kling.

Geachte heer Trommelen,

U gaf aan: “Sinds kort is het nieuwe voetpad geopend tussen de Merkelbekerstraat en de Montgomerystraat. Bewoners zijn er blij mee, maar zijn ook nog bezorgd, omdat het verre van af is / lijkt. Een bewoner heeft zelf contact gelegd met het informatiecentrum buitenring en het enige wat deze bewoner kreeg te horen was dat de groenaanplanting in deze omgeving waarschijnlijk pas eind 2017 aangeplant zal worden. Daarom blijven er nog veel vragen over.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.

Vraag 1: “Het oude voetpad was geasfalteerd, dat is nu niet het geval. Gaat dit nog wel gebeuren? In ieder geval dat de verharding ook geschikt is voor fietsers en rolstoelgebruikers, dat is nu niet mogelijk.”

Antwoord 1: Het oude voetpad was niet geasfalteerd, het was een onverharde weg bestaande uit grindzandmengsel. Het pad zal niet worden geasfalteerd. De verharding wordt wel geschikt gemaakt voor fietsers en is ook door rolstoelgebruikers te benutten, echter voor deze laatste gebruikers is de verharding niet optimaal.

Vraag 2: “Het pad is niet verlicht, terwijl tijdens de bijeenkomst op 5-11-2015 in Klaver 4 dit wel is toegezegd.”

Antwoord 2: De opdracht tot plaatsing van de openbare verlichting is inmiddels verstrekt. Ivm levertijden zal de plaatsing in augustus/september plaatsvinden.

Vraag 3: “Aan beide ingangen ontbreken nog de verkeers- en gebodsborden.”

Antwoord 3: Het pad is nog steeds in eigendom van de provincie in het kader van de aanleg buitenring. Op het moment dat het eigendom wordt overgedragen zullen de nodige borden geplaatst worden.

Vraag 4: “De toegang is nu zo open, dat ook motorvoertuigen van 2 wielen hier makkelijk doorheen kunnen. Wordt er nog iets geplaatst zodat dit niet meer mogelijk is?”

Antwoord 4: Ja, er komt bebording. Nee, er worden geen fysieke afscheidingen geplaatst omdat halverwege het pad een hondenpoepbak geplaatst is (wordt) en er onderhoud langs het pad moet gebeuren. Trouwens, het oude pad was ook toegankelijk voor motorvoertuigen.

Vraag 5: “Op deze locatie moeten sowieso nog goede infra aansluitingen ( zie foto nr. 4-5) gemaakt worden naar de nog aan te leggen trottoirs van voldoende breedte ( denk daarbij ook aan rolsstoelgebruikers) links en rechts van de nieuwe toerit vanaf Merkelbekerstraat naar de Brug over de BPL (zie foto nr.3) Maar ook naar de oversteekplaats (zie foto nr.1 ) van en naar het trottoir aan de Merkelbekerstraat (zie foto nr. 2) ook hier rekening houdend met rolstoelgebruikers. Wandelaars en rolstoelgebruikers kunnen aan de andere kant (café de Kling zijde) van de brug over de BPL wel gebruik maken van een trottoir maar moeten hier nog met gevaar voor eigen leven op straat naar boven en beneden.”

Antwoord 5: Voor een verbinding tussen de brug en het voetpad zijn wij voornemens een onverhard wandelpad aan te leggen in de groenstrook langs de toegangsweg, waarmee een doorgaande verbinding wordt gerealiseerd. Aan de zijde van de wijk Klingbemden wordt geen trottoir aangelegd. Voetgangers kunnen aan de andere zijde van de wal gebruik maken van de bestaande infrastructuur Klingbemden en via de doorsteek is de brug dan goed te bereiken.

Vraag 6: “Er is nog veel overhangend groen in het pand richting de Montgomerystraat, wanneer wordt dit verwijderd?”

Antwoord 6: Het betrof particulier groen. De eigenaar is hierop aangesproken en het overhangend groen is inmiddels verwijderd.