Stukken dossier Palmen

In de gemeenteraad wordt veelvuldig gesproken over het geheime dossier Palmen.
De coalitiepartijen geven ook steeds aan dat het stuk niet compleet is, stukken die onderschrijven dat dhr. Palmen in zijn gelijk staat.
De stukken die ontbreken kunt u hier downloaden (PDF, 4 mb, 57 pagina’s):
dossier aanvullend Palmen.

Aangezien deze stukken niet bij het geheime dossier horen, kunnen wij deze publiceren. Als het aan het PAK ligt, wordt het complete dossier openbaar, zodat u als burger zelf een oordeel kunt geven.

Begroting 2018

Op 7 november was de begrotingsvergadering. Een hele bijzondere vergadering. Immers, de begroting was door het vorige college gemaakt onder leiding van (ex-)VVD-wethouder Frank Joosten.
Maar de begroting moest verdedigd worden door de nieuwe coalitie, waar het PAK onderdeel van uitmaakt. Lees verder

Afvalbeheersplan RD4

Voor u al burger zal er komend jaar het e.e.a. gaan veranderen als het om het afval gaat.
Sinds dit jaar kunt u om de twee weken gratis het PMD-afval aanbieden. Hiervoor was dit één keer per vier weken. Om dit te compenseren, wordt het restafval vanaf komend jaar nog maar één keer per vier weken.
Het gaat dus nog belangrijker worden om afval te scheiden.
En u als burger bent al goed bezig. Waar in 2004 gemiddeld nog 285 kg restafval per inwoner werd opgehaald bij de RD4-gemeenten, is dit inmiddels gedaald tot 144 kg. Doel is om dit in 2025 te reduceren naar gemiddeld 100 kg per inwoner. Lees verder

Evenementenbeleid

Na ruim acht jaar gaat ons evenementenbeleid eindelijk op de schop. Dit beleid wordt in twee delen gesplitst. In de raad van 7 november kwam het eerste deel aan bod.
Dit had vooral betrekking om structureel geld te reserveren om meer ambtelijke capaciteit te genereren, o.a. voor een evenementencoördinator.
Ook wordt er eenmalig geld vrijgemaakt om locaties te upgraden. Lees verder