Verklaring PAK

U heeft het de afgelopen dagen ongetwijfeld het nieuws meegekregen over de ontstane situatie in de gemeenteraad.
De situatie die eigenlijk al ontstaan was direct na de verkiezingen, waarbij de twee grootste partijen (BBB Lijst Palmen en het PAK) aan de kant werden geschoven, zodat de bestaande coalitie door kon gaan. Niet op basis van inhoud, maar op basis van wethoudersposten. Als poppetjes belangrijker zijn dan inhoud, gaat dat zelden goed.
Al vrij snel ontstond er dan ook wrevel tussen de coalitiepartijen. Zeker nadat Eric Geurts (PvdA), de grote man binnen het college, een jaar na de verkiezingen de raadzaal van Brunssum verruilde voor het provinciehuis.
Een jaar geleden gaf ook wethouder Thomas Gelissen (CDA) er de brui aan.  De val van de coalitie was onvermijdelijk en in mei van dit jaar was de breuk een feit door het opstappen van Lijst Borger.
In het debat dat volgde, was duidelijk dat de coalitie naar buiten uit jarenlang een ‘mooi weer show’ gaf, want achter de schermen rommelde het blijkbaar al heel lang. Lees verder

Jaarrekening 2016

Dinsdag 11 juli hebben we de jaarrekening 2016 van Brunssum vastgesteld met een positief resultaat van 2,3 miljoen.
Dat resultaat bestaat weer voor een groot deel uit overschotten op het sociale domein. Treurig dat je zoveel geld overhoudt op de wmo, armoedebeleid en andere activiteiten waarmee je ouderen en jongeren had kunnen ondersteunen.

Lees verder

Voorjaarsnota, een nota zonder perspectief

In een marathonvergadering (9.30 uur – 23.30 uur) op dinsdag 11 juli is o.a. de perspectiefnota, in de politiek nog altijd de voorjaarsnota genoemd, besproken.

De perspectiefnota is eigenlijk een voorloper op de begroting voor het komend jaar. Die begroting komt altijd in november aan bod.
In de perspectiefnota geef je al aan welke richting je uit wilt en wordt al deels geld verdeeld, mits de nota wordt aangenomen. Lees verder