RD4 komt noodgedwongen met verhoging

U betaalt op dit moment 151,80 euro per jaar aan vaste afvalstoffenheffing. Volgend jaar zou dit omlaag gaan naar 144 euro. Er zal echter geen daling van 7,80 euro komen, maar een stijging van 8,51 euro naar 160,31 euro per jaar. Een stijging van 71 cent per maand.
De oorzaak hiervoor ligt voor het grootste gedeelte weer helaas in Den Haag, waar de regering belastingen heeft verhoogd voor o.a. afvalverwerking.
Dit speelt dus niet alleen bij RD4, maar bij alle afvaldiensten in heel Nederland.  Lees verder

Bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid

Tijdens de raadsvergadering van 13 november is er unaniem ingestemd met het voorstel om de bezuiniging van 40.000 euro op de bibliotheek terug te draaien.
Daarnaast krijgt de bieb nog eens 20.000 euro om acute problemen mee aan te pakken. Ook moet de bieb voor 1 maart met een concreet toekomstplan komen.
Daarna is het mogelijk dat er structureel meer geld naar de bieb gaat, afhankelijk van de plannen.

In september kwam de bieb met enkele scenario’s, maar deze waren volgens de raad niet goed uitgewerkt en onderbouwd. De bieb vroeg in het voor hun gewenste scenario structureel 200.000 euro extra.