Openbare fractievergadering donderdag 18 oktober a.s.

Openbare fractievergadering Progressief Akkoord Brunssum (PAK)
(Het PAK komt naar u toe)

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 18-10-2018 om 19.30 uur (Let op) in de Brede Maatschappelijke Voorziening (Oost), ingang via de kantine van voetbalvereniging SV Brunssum, Peerdendries 6442 AR

Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

Verder komt de agenda van komende raadsvergadering van 23-10-2018 aan de orde.

In de raadsagenda staat de kadernota (masterplan) sociaal domein. Hieronder vallen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast vallen hier ook andere beleidsterreinen onder zoals, schuldhulpverlening, volksgezondheid, veiligheid en onderwijs.

Tot donderdag 18-10-2018 om 19.30 Brede Maatschappelijke Voorziening (Oost), ingang via de kantine van voetbalvereniging SV Brunssum

Ger Luit – Hallo Brunssum, het moet geen beestenboel worden

Ik ben twee weken op de Veluwe geweest. Vakantie: rust, mooi weer, nog meer genieten van de natuur. Lekker gewandeld en gefietst. Ik kom al heel wat jaren in die omgeving. Wat me opvalt in de loop der tijd is, dat ik steeds meer wroetsporen zie van wilde zwijnen. Hele delen langs de fiets- en wandelpaden worden omgeploegd. Ongelooflijk. Het gekke is, dat ze de paden met rust laten. Blijkbaar zijn ze de wandelaar en fietser goedgezind. Een jaar of tien geleden zag ik in het Mergelland de eerste sporen van deze ruige dieren.  Daarna wel vaker, maar niet zo overweldigend als op de Veluwe. Een ding is zeker: de zwijnen rukken op vanuit België en Duitsland. Boeren worden al zenuwachtig vanwege een nieuwe variant van de varkenspest. Lees verder

column Ger Luit: lekker weertje koekepeertje

Vorige keer had ik het over het mooie weer in april, dat mij ineens terugbracht naar april 2007, ook een prachtige zonnige maand.  Ik kon toen niet vermoeden, dat we zo’n geweldig voorjaar en zo’n prachtige zomer zouden krijgen. Warme dagen boven de 35 graden zijn een zeldzaamheid in Nederland. Vroeger leerde ik op school, dat we in Nederland een zeeklimaat hadden, op een klein stukje na en dat was Zuid-Limburg. Daar was sprake van een landklimaat. Ik heb het verschil nooit zo gemerkt. En ook deze keer hield het mooie weer echt niet op achter Sittard. Statistisch zullen er verschillen zijn: meer zonuren, hogere gemiddelde temperaturen, enz. Maar dan heb je het echt over het klimaat, het gemiddelde dagelijkse weer over een groot aantal jaren bekeken.

Ik vond het dan ook vreemd, dat iedereen weer begon te orakelen over klimaatverandering. Daar is beslist sprake van, maar dat kun je niet afleiden uit één mooie zomer. Het klimaat verandert in kleine stapjes waar we als mens bijna niets van merken.

Ik hoorde mensen een vergelijking maken met het jaar 1976. Meer dan dertig jaar geleden. Niemand had het toen over klimaatverandering.  Ik weet dat we in de zeventiger jaren een paar mooie zomers hadden. Elke grote vakantie was ik zeker 14 dagen bezig om het verfwerk van mijn woning te onderhouden. Toen ik het geld had, heb ik alle hout door aluminium vervangen. In de tachtiger jaren hadden we enkele bar slechte zomers. Na een paar verregende vakanties in Nederland, ben ik toen met mijn gezin ook maar eens richting Zuid-Frankrijk gegaan. Als we nu weer 30 jaar moeten wachten op zo’n zomer, dan ga ik toch weer een keer die kant op.

Klimaatverandering is een natuurlijk gegeven, een cyclisch gebeuren. De activiteiten van 9 miljard mensen doen er nog een schepje bovenop. Onze eigen bijdrage moeten we sterk gaan reduceren: meer duurzame energie, zuiniger met water, hergebruik van grondstoffen, enz. Wij putten de aarde niet alleen uit, maar we warmen door al onze activiteiten de aarde ook nog op. Tijdens de extreme warmte van de afgelopen tijd hield Moeder Aarde zich puffend en kreunend een paar dagen schuil.  Ze kwam ons vannacht regen brengen. Ik heb haar bedankt, ook namens jullie. “Er komt nog meer, zei ze. Het kost me elk jaar meer moeite om in balans te blijven. Dus jullie moeten ook eens verstandiger worden”.

Ger Luit

Hanny’s pennestreken – Draad uit d’Raad

Draad uit d’raad
Tip

Afgelopen week heb ik 2 avonden thuis voor de tv naar de raadsvergadering gekeken. Voor de opening werd er een petitie met 500 handtekeningen aangeboden om eindelijk de vliegenplaag tegen te gaan die afkomstig is van een bedrijf waar omwoners al jaren een enorme overlast van ondervinden. Aan daadkracht ontbreekt het deze vliegen in ieder geval niet. Zij hebben blijkbaar al eerder de taak op zich genomen om de burger op hun manier en zonder onderling overleg centraal te zetten. Hier staat centraal wat de burger níet wenst. Onze unaniem herkozen wethouder Math Houben, die het vertrouwen in hem in een paar maanden tijd wist op te bouwen, heeft al heel wat in het werk gesteld om een einde te laten maken aan dit vervelend gebeuren en zal hiermee doorgaan ondanks dat de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfsklasse bij Provinciale Staten ligt. Lees verder