Column Ger Luit – Hallo Brunssum, het knalde weer goed!

De overgang van het oude naar het nieuwe jaar was weer een knalfeest. Zo langzamerhand mogen we ons toch afvragen of we dit feestje op deze manier moeten blijven vieren. Het was op vele plekken in Nederland bijna oorlog. Hele veldslagen tussen hulpverleners en “feestvierders”. Gewone volwassen mensen gedroegen zich ineens als “hooligans”.
Ik heb de indruk, dat het in Brunssum wel meeviel. In sommige wijken was bijna geen vuurwerk afgeschoten en lag er weinig tot niets op straat. Op andere plekken was het beeld anders. Bij mij in de buurt zag ik zelfs een afgebrande auto. Het algemene beeld in heel Nederland was vooral, dat er voor heel veel geld aan vuurwerk de lucht in ging: in totaal voor 80 miljoen euro. Dan vergeten we even wat illegaal over de grens is gehaald. Verder was er weer voor miljoenen aan schade.

In Nederland, dus ook in Brunssum, kun je met oud en nieuw niet veilig buitenshuis zijn. Ik ga daarom niet de straat op. Feitelijk word ik in de afgelopen jaren op dat feestelijke moment flink in mijn vrijheid beperkt. Ik kan niet zonder gevaar even de straat op gaan en mijn naaste buren een gelukkig nieuwjaar wensen. Overdreven? Nou nee, praat u maar eens met de mensen van de eerste hulp van een ziekenhuis. In het Rotterdams oogziekenhuis kwamen die nacht 18 mensen binnen: de ene helft gebruiker en de ander helft omstander. Vier mensen hebben blijvend oogletsel. Het lichamelijk letsel is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat kan niet zo blijven. Wat we verder niet mogen vergeten, zijn de dieren. Die weten vaak niet waar ze het zoeken moeten.

Kortom: tijd voor maatregelen. Ik ben er al uit. Landelijk een verbod voor alle vuurwerk. Vervolgens mag elke gemeente een mooie vuurwerkshow of een alternatief –bijvoorbeeld een lasershow of ander lichtfeest – organiseren. Denk daarbij wel aan de dieren in de omgeving van de gekozen plek.  Elke burger mag zo nodig voor deze show geld bijdragen. Of het benodigde geld komt uit de gemeentekas. Beide kan ook. Iedereen draagt hoe dan ook bij en het is een stuk veiliger.

Begroting 2020 – woordmelding PAK

Voor wie het interessant vindt is hier het volledige betoog te lezen wat ons raadslid Jos Janssen tijdens de begrotingsvergadering van 12 november heeft gehouden.

De burger staat steeds meer centraal

Voorzitter,
Voor ons ligt, ter besluitvorming, de Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021 – 2023.
Allereerst dank aan de organisatie voor al het werk en de verbeterde leesbaarheid en duidelijkheid van de programmabegroting. Ook dit jaar is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren maar dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Door landelijk beleid wordt het gemeenten in Nederland ieder jaar moeilijker gemaakt om de financiële huishouding sluitend te krijgen.
(citaat Servie) Nederland beleeft een hete herfst dankzij een landelijke politiek die wel problemen benoemt maar niet oplost, waardoor de afstand burger-overheid steeds groter en negatiever wordt.
De boeren, de bouw, het onderwijs, zorgverlening, ziekenhuispersoneel, politie en rechtbank, wie is niet in staat van oproer en onvrede door de bezuinigingen van de afgelopen jaren, de onwil om te luisteren en de elitaire opstelling van de regering en hun partijen.
En ja de gepensioneerden maar ook gemeenten moeten en kunnen daarbij aansluiten want hun bestaan, hun inkomen staat ook onder grote druk.
Voor de senioren door een rekenrente truc en voor de gemeente dankzij vreemde principes over de verdeling van rijksgeld.
(toevoeging Jos) En wat denkt u van de malaise in de jeugdzorg. Sinds de uitvoering en verantwoording bij de gemeenten ligt stapelen de tekorten zich op. Inmiddels komt deze regering tot inkeer en verwachten we maatregelen vanuit Den Haag ter ondersteuning van de gemeenten.
Terwijl Den Haag miljarden structureel overhoudt,  wordt er te weinig uitgekeerd aan het gemeentefonds om de taken van de lokale overheid, dus het bestuur dat het kortste bij de burger staat, goed uit te voeren en dat geldt ook voor Brunssum. (einde citaat)
Lees verder