Hallo Brunssum, ook zo benieuwd naar volgend jaar?

Vanmorgen las ik in de krant, dat een kerstboomkweker in Ransdaal het moeilijk heeft met het oogsten van de kerstbomen voor dit jaar. De grond is te droog, waardoor de oogstmachine niet goed zijn werk kan doen. Zo waren er ook berichten over een mislukte oogst van aardappels, uien, kool, enz. Het heeft allemaal te maken met het zomerse jaar dat we dit jaar mogen mee maken. En nog steeds hebben we niet het gevoel, dat het echt voorbij is. Nachttemperaturen van 12o die nu eigenlijk overdag normaal zouden zijn.
Lees verder

Woordmelding PAK programmabegroting dd 13-11-2019

De burger als mens staat centraal

De eerste begroting van een nieuwe coalitie in een nieuwe periode.

Voorzitter

Alle 55 actiepunten van het coalitieprogramma hadden we graag terug gezien in deze begroting en uitgezet in de jaren 2020-2024. In feite is daarom deze begroting qua nieuw beleid erg magertjes. Eén oorzaak is het behoedzaam financieel beleid van dit college. Dat is positief. Maar het heeft ook te maken met de omschakelingssnelheid van het ambtelijke apparaat in een nieuwe situatie. We hebben als partij hierin geduld getoond. Keulen en Rome zijn ook niet op 1 dag gebouwd. Maar vanaf nu vinden we dat er voortvarend aan de 55 actiepunten van het coalitieprogramma gewerkt mag worden. In de commissie heeft de wethouder toegezegd dat in het voorjaar 2019 actiepunten in het coalitieprogramma gepresenteerd worden in een uitvoeringsprogramma, waar we dan kennis van kunnen nemen.
Lees verder