Brunssum houdt 3,8 miljoen over

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni werden de jaarstukken 2018 behandeld.
Hierin wordt zowel een beleidsmatige als financiële verantwoording afgelegd over het betreffende jaar.
Er stond een positief resultaat van 6,9 miljoen. Dit komt echter omdat er ook een subsidie van ruim 3 miljoen is toegekend aan Brunssum voor de aardgasvrije wijken.
In werkelijkheid is er dus 3,8 miljoen overgebleven.
Dit overschot is vooral te denken aan een incidentele subsidie van het Rijk voor het sociaal domein (1,9 miljoen), doordat er 10% minder uitkeringsgerechtigden zijn, lagere uitgaven voor jeugd en WOZL en door minder WMO en PGB aanvragen dan gepland.
Kunnen we dan nu als gemeente Brunssum de slingers ophangen? Nee, helaas niet. Er is geen reden tot paniek, maar er zijn wel zorgen.

Immers, onze collega’s in Den Haag gedragen zich niet als collega’s. Voortdurend worden budgetten gekort en moeten we het als gemeenten met minder doen. Er zijn kortingen opgelegd van 20 tot 40%, afhankelijk van het taakveld waar we het over hebben.

Ondanks de landelijke tegenwind hebben we het goed gedaan in 2018.
Qua financiën loopt het goed, maar de inhoud en uitvoering kan nog beter.
Daar zullen het PAK en de coalitie nog een tandje moeten bijzetten.