Brunssum krijgt 11 miljoen Essentgelden

Dit jaar komt 11 miljoen van de zogenaamde ‘Essentgelden’ vrij.
Brunssum had deze extern geparkeerd om zo rentewinst te kunnen behalen. Dat contract loopt nu af.
Op advies van de accountant worden deze miljoenen aan de reserves van de gemeente toegevoegd. 
Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt met dit geld. Het coalitieprogramma 2018-2022 heet niet voor niets ‘De burger centraal’. De komende tijd zal er dan ook overleg plaatsvinden met burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.
Het geld moet immers goed terecht komen, zodat we er lange tijd van kunnen profiteren.
Als u goede ideeën heeft, horen wij het graag!