Openbare fractievergadering donderdag 18 oktober a.s.

Openbare fractievergadering Progressief Akkoord Brunssum (PAK)
(Het PAK komt naar u toe)

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 18-10-2018 om 19.30 uur (Let op) in de Brede Maatschappelijke Voorziening (Oost), ingang via de kantine van voetbalvereniging SV Brunssum, Peerdendries 6442 AR

Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

Verder komt de agenda van komende raadsvergadering van 23-10-2018 aan de orde.

In de raadsagenda staat de kadernota (masterplan) sociaal domein. Hieronder vallen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast vallen hier ook andere beleidsterreinen onder zoals, schuldhulpverlening, volksgezondheid, veiligheid en onderwijs.

Tot donderdag 18-10-2018 om 19.30 Brede Maatschappelijke Voorziening (Oost), ingang via de kantine van voetbalvereniging SV Brunssum

Ger Luit – Hallo Brunssum, het moet geen beestenboel worden

Ik ben twee weken op de Veluwe geweest. Vakantie: rust, mooi weer, nog meer genieten van de natuur. Lekker gewandeld en gefietst. Ik kom al heel wat jaren in die omgeving. Wat me opvalt in de loop der tijd is, dat ik steeds meer wroetsporen zie van wilde zwijnen. Hele delen langs de fiets- en wandelpaden worden omgeploegd. Ongelooflijk. Het gekke is, dat ze de paden met rust laten. Blijkbaar zijn ze de wandelaar en fietser goedgezind. Een jaar of tien geleden zag ik in het Mergelland de eerste sporen van deze ruige dieren.  Daarna wel vaker, maar niet zo overweldigend als op de Veluwe. Een ding is zeker: de zwijnen rukken op vanuit België en Duitsland. Boeren worden al zenuwachtig vanwege een nieuwe variant van de varkenspest. Lees verder