Ingezonden stuk

Raadslid Math Houben heeft n.a.v. het krantenartikel over de asbestsanering bij Op Gen Hoes onderstaande brief gestuurd naar de krant, die ook geplaatst is:

Buurtje: voorbeeld sanering asbest (2/6)

Journalist Bruijns heeft het ongenoegen bij de bewoners van Op gen Hoes goed aangevoeld. Lees verder

Update asbestsanering

De asbestsanering in Treebeek hield ons ook bezig.Het Pak had in de zomer forse kritiek op de sanering van de woningen in de eerste fase. We hadden vele opmerkingen en constateerden heel wat nalatigheden in de praktijk.
De vergunning vertoonde ook nogal wat gaten. Eventueel nat maken van het dakbeschot stond op de ene plek en ergens anders stond in de papieren “nat maken”. Dus was het woord eventueel weggelaten. Lees verder