Tonie Ebbinge overleden

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Tonie Ebbinge – Stoffels.

Tonie was een bekend gezicht in het Brunssumse door haar vele (vrijwilligers)werk bij gemeenschapshuizen, jeugdhuizen en de laatste 20 jaar in het ouderenwerk.
In 2015 werd ze onderscheiden met de Culturele Plaquette voor al haar vrijwilligerswerk, met name bij de KBO Treebeek.

Helaas heeft Tonie een ongelijke strijd verloren en heeft ons te vroeg moeten verlaten. Wij wensen iedereen veel sterkte met dit verlies.
tonie

13-Tonnie-Ebbinge-200x300

Schokkende uitspraak

In het Limburgs Dagblad van zaterdag 16 juni staat op pagina 6 en 7 een groot achtergrondartikel over het geloof in autoriteiten. Hierbij gaat het o.a. over het gedrag op social media van de bevolking.
Schrijver / columnist Arthur van Amerongen eindigt het artikel met de uitspraak:
‘Twitter is heel zwart-wit. De plek van psychopaten, wajongers en borderliners. Je moet er niet te veel waarde aan hechten.’

Het PAK vindt het schandelijk dat wajongers hier vergeleken worden met psychopaten.
Het staat toch in de Limburgse krant die veel inwoners van onze provincie lezen en wellicht dergelijke uitspraken als waarheid aannemen.
Het is slecht voor het aanzien van wajongers. Een wajonger is een jong iemand met een arbeidsbeperking. Dat is toch echt iets heel anders dan een psychopaat.

Sanering asbest Op Gen Hoes, collectief of toch niet?

Op 30 mei was ik bij een voorlichtingsbijeenkomst over de aanpak van de sanering van de asbestdaken van de wijk Op gen Hoes. Voor 2024 moet alle aan de buitenlucht blootgestelde asbest verwijderd zijn.
Dat geldt dus voor de wijk Op gen Hoes, waar alle daken van asbesthoudend materiaal gemaakt zijn. Overigens is er ook sprake van gevelbekleding met asbest, maar dat hoeft blijkbaar nog niet aangepakt te worden.
Lees verder

Woonvisie

Zoals u wellicht weet, zijn de afspraken rondom woningbouw regionaal geregeld.
(Zuid)-Limburg kampt met een dalende en ouder wordende bevolking. Dit verandert de behoefte in het aantal woningen en het soort woningen.
Deze problemen pakken we regionaal op. Het kan immers niet zo zijn dat gemeente A honderden woningen bijbouwt en gemeente B daardoor honderden woningen moet slopen. Lees verder