Voorjaarsnota, een nota zonder perspectief

In een marathonvergadering (9.30 uur – 23.30 uur) op dinsdag 11 juli is o.a. de perspectiefnota, in de politiek nog altijd de voorjaarsnota genoemd, besproken.

De perspectiefnota is eigenlijk een voorloper op de begroting voor het komend jaar. Die begroting komt altijd in november aan bod.
In de perspectiefnota geef je al aan welke richting je uit wilt en wordt al deels geld verdeeld, mits de nota wordt aangenomen. Lees verder

Artikel 43 vragen: hondenuitlaatplekken

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Servie L’Espoir vragen over hondenuitlaatplekken en hondenpoepoverlast. Lees verder

Artikel 43 vragen: voetpad de Kling

Raadsleden kunnen zogenaamde ‘artikel 43’ vragen stellen aan het college. Dit zijn politieke vragen van (belangrijke) zaken die in Brunssum spelen. Het college is wettelijk verplicht hier binnen 6 weken op te reageren.

Namens het PAK stelde Danny Trommelen vragen over het nieuwe voetpad bij de Kling. Lees verder

Tonie Ebbinge overleden

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Tonie Ebbinge – Stoffels.

Tonie was een bekend gezicht in het Brunssumse door haar vele (vrijwilligers)werk bij gemeenschapshuizen, jeugdhuizen en de laatste 20 jaar in het ouderenwerk.
In 2015 werd ze onderscheiden met de Culturele Plaquette voor al haar vrijwilligerswerk, met name bij de KBO Treebeek.

Helaas heeft Tonie een ongelijke strijd verloren en heeft ons te vroeg moeten verlaten. Wij wensen iedereen veel sterkte met dit verlies.
tonie

13-Tonnie-Ebbinge-200x300