Stukken dossier Palmen

In de gemeenteraad wordt veelvuldig gesproken over het geheime dossier Palmen.
De coalitiepartijen geven ook steeds aan dat het stuk niet compleet is, stukken die onderschrijven dat dhr. Palmen in zijn gelijk staat.
De stukken die ontbreken kunt u hier downloaden (PDF, 4 mb, 57 pagina’s):
dossier aanvullend Palmen.

Aangezien deze stukken niet bij het geheime dossier horen, kunnen wij deze publiceren. Als het aan het PAK ligt, wordt het complete dossier openbaar, zodat u als burger zelf een oordeel kunt geven.

Begroting 2018

Op 7 november was de begrotingsvergadering. Een hele bijzondere vergadering. Immers, de begroting was door het vorige college gemaakt onder leiding van (ex-)VVD-wethouder Frank Joosten.
Maar de begroting moest verdedigd worden door de nieuwe coalitie, waar het PAK onderdeel van uitmaakt. Lees verder

Verklaring PAK

U heeft het de afgelopen dagen ongetwijfeld het nieuws meegekregen over de ontstane situatie in de gemeenteraad.
De situatie die eigenlijk al ontstaan was direct na de verkiezingen, waarbij de twee grootste partijen (BBB Lijst Palmen en het PAK) aan de kant werden geschoven, zodat de bestaande coalitie door kon gaan. Niet op basis van inhoud, maar op basis van wethoudersposten. Als poppetjes belangrijker zijn dan inhoud, gaat dat zelden goed.
Al vrij snel ontstond er dan ook wrevel tussen de coalitiepartijen. Zeker nadat Eric Geurts (PvdA), de grote man binnen het college, een jaar na de verkiezingen de raadzaal van Brunssum verruilde voor het provinciehuis.
Een jaar geleden gaf ook wethouder Thomas Gelissen (CDA) er de brui aan.  De val van de coalitie was onvermijdelijk en in mei van dit jaar was de breuk een feit door het opstappen van Lijst Borger.
In het debat dat volgde, was duidelijk dat de coalitie naar buiten uit jarenlang een ‘mooi weer show’ gaf, want achter de schermen rommelde het blijkbaar al heel lang. Lees verder