Openbare fractievergadering

(Het PAK komt naar u toe)

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 15-6-2017 om 19.30 uur (Let op) bij La Plaza op de promenade in het centrum

Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden. Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

Deze vergadering staat in het teken van de raadsvergadering van 20-6-2017

Agendapunten zijn o.a.:

  • Begroting van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals RD4, GGD en ISDbol
  • Discussie voortbestaan Parkstad
  • Zonnepanelen op openbare ruimtes
  • Minderheidscollege tot aan verkiezingen?

Tot donderdag 15-6-2017 om 19.30 uur La Plaza

Openbare fractievergadering 7 juli a.s.

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 7-7-2016 om 19.30 uur (Let op) Bij La Plaza in de Kerkstraat
Tevens  zullen we het 1ste uur van deze vergadering gebruiken om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe

Deze vergadering staat in het teken van de raadsvergadering van 12-juli.

Op de agenda staat: de Perspectief Nota, dit is de voorjaarsnota in aanloop naar de begroting 2017.

Tot donderdag 7-7-2016 om 19.30 uur in La Plaza

Openbare fractievergadering 4 juni

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 4-6-2015 om 19.30 uur in La Plaza in de Kerkstraat
Dit in de aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 9-6-2015

Agendapunten zijn o.a.:
• Diverse begrotingen en jaardocumenten zoals:
o Veiligheidsregio
o Parkstad Limburg
o Rd4
o GGD
o ISDbol
o WOZL
• Extra financiële middelen voor Nature Wonder World.

Uiteraard kunt u aan de aanwezige raad- en commissieleden ook uw vragen stellen over evt. andere onderwerpen die voor u van belang zijn.
Extra uitnodiging voor onze Pakleden om ook uw inbreng en visie te laten horen en u ook te laten weten welk standpunt de fractie en commissieleden innemen aan de hand van deze openbare raadsvergadering.

Tot donderdag 4-6-2015 in La Plaza in de Kerkstraat om 19.30 uur.

Namens het PAK
Annie Janssen-Harmse
secretaris