Afvalbeheersplan RD4

Voor u al burger zal er komend jaar het e.e.a. gaan veranderen als het om het afval gaat.
Sinds dit jaar kunt u om de twee weken gratis het PMD-afval aanbieden. Hiervoor was dit één keer per vier weken. Om dit te compenseren, wordt het restafval vanaf komend jaar nog maar één keer per vier weken.
Het gaat dus nog belangrijker worden om afval te scheiden.
En u als burger bent al goed bezig. Waar in 2004 gemiddeld nog 285 kg restafval per inwoner werd opgehaald bij de RD4-gemeenten, is dit inmiddels gedaald tot 144 kg. Doel is om dit in 2025 te reduceren naar gemiddeld 100 kg per inwoner. Lees verder

Evenementenbeleid

Na ruim acht jaar gaat ons evenementenbeleid eindelijk op de schop. Dit beleid wordt in twee delen gesplitst. In de raad van 7 november kwam het eerste deel aan bod.
Dit had vooral betrekking om structureel geld te reserveren om meer ambtelijke capaciteit te genereren, o.a. voor een evenementencoördinator.
Ook wordt er eenmalig geld vrijgemaakt om locaties te upgraden. Lees verder

Veiligheid Brunssum-Noord

Tijdens onze fractievergadering op 5 oktober in Brunssum-Noord waren er veel bewoners aanwezig met uiteenlopende vragen en opmerkingen.
De rode draad was echter de veiligheid en overlast. Deze overlast vindt vooral plaats op en rondom de parkeerplaats bij de Albert Heijn.

Het PAK heeft hier opnieuw aandacht voor gevraagd bij het college. Dit is zowel schriftelijk gebeurd, alsmede in de raadsvergadering van 24 oktober.
U kunt de vragen en antwoorden terugkijken in dit filmpje. U kunt starten bij 1.55 min.

Wij zullen als PAK hier alert op blijven en er voor zorgen dat de burgemeester met bewoners in gesprek gaat.

Kadernota Economie en Toerisme

Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober heeft het PAK ingestemd met de Kadernota Economie en Toerisme.
Dit voorstel werd een aantal maanden geleden ook al aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij wij als PAK veel kritiek hadden op het stuk. We werden gesteund door veel partijen, waardoor het voorstel werd teruggetrokken.
Nu kwam er een verbeterde versie.

Lees verder