Bijzondere extra raadsvergadering

Woensdag 10 juli is er een bijzondere extra raadsvergadering.
Dan komt namelijk de gouverneur naar Brunssum om de profielschets in ontvangst te nemen voor de nieuwe burgemeester.
De profielschets is opgesteld door alle fractievoorzitters met hulp van externe ondersteuning. Hierbij is rekening gehouden met wensen van allerlei mensen en organisatie, waaronder de belangrijkste mensen: u als burger. Lees verder

Gemeenteraad kritisch op gemeenschappelijke regelingen

PAK-wethouder Math Houben kreeg in de raadsvergadering van 25 juni veel complimenten over zijn optreden in het bestuur van de BSGW.
Deze organisatie int in heel Limburg alle gemeentelijke en waterschapsbelasting .
De organisatie werd een aantal jaar geleden opgericht, omdat het idee was dat alles goedkoper kon door de krachten te bundelen. Het PAK was hier destijds al tegen, omdat groter meestal duurder betekent.
Helaas blijkt dat inderdaad het geval. Lees verder

Brunssum houdt 3,8 miljoen over

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni werden de jaarstukken 2018 behandeld.
Hierin wordt zowel een beleidsmatige als financiële verantwoording afgelegd over het betreffende jaar.
Er stond een positief resultaat van 6,9 miljoen. Dit komt echter omdat er ook een subsidie van ruim 3 miljoen is toegekend aan Brunssum voor de aardgasvrije wijken.
In werkelijkheid is er dus 3,8 miljoen overgebleven.
Lees verder

Voortgang begroting

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei kwam de eerste bestuursrapportage 2019 aan bod. Dat is een momentopname van de voortgang van de begroting na de eerste drie maanden van het jaar. Lopen we als gemeente goed in de pas of zien we nu al dat we ergens geld tekort komen? Het is een overzicht van de afwijkingen op dit moment.
Lees verder