Stilte voor de storm

De twee raadsvergaderingen na de installatie van het nieuwe college waren, zeker voor Brunssumse begrippen, vrij tam. Dit had vooral te maken met het feit dat er weinig zware politieke dossiers op de agenda stonden.
Het waren vooral veel jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.
Ook de jaarstukken van onze eigen gemeente werden besproken en unaniem aangenomen. Lees verder

Speeltuin Schutterspark met Pinksteren open

In 2012 werd een deel van het Schutterspark (speeltuin, pompgebouwen, Schuttershuske) geprivatiseerd. Er werd een contract gesloten met een ondernemer.
Sindsdien is er echter niets meer aan onderhoud gedaan aan de speeltuin, die er sowieso in 2012 al niet al te best aan toe was.
De gemeenteraad heeft unaniem besloten maximaal 100.000 euro uit te trekken voor de speeltuin, mits de ondernemer nu en in de toekomst ook in de speeltuin investeert. Ook worden er afspraken gemaakt over het onderhoud, zodat deze problemen niet opnieuw ontstaan. Lees verder

Wijziging bestemmingsplan ziekenhuislocatie

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan van het oude Atriumziekenhuis aan te passen.
Het oude ziekenhuis is vorig jaar gekocht door een commerciële partij met als doel zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Zo had men plannen om het ziekenhuis te slopen, wooncontainers te plaatsen en hier arbeidsmigranten uit het Oost-Europa te vestigen.
Volgens het PAK en meerdere partijen een ongewenste ontwikkeling.
Met het besluit is het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld een Tbs-kliniek te vestigen. Lees verder

Woordmelding PAK

Hieronder de uitgebreide woordmelding welke onze fractievoorzitter Servie L’Espoir heeft gebruikt in de 1e termijn van de extra raadsvergadering van 6 maart.
In deze vergadering werden twee rapporten bespreken over dhr. Palmen: het feitenonderzoek van de Rekenkamer en de second opinion van de hoogleraren Korsten en Elzinga. Lees verder