Voorjaarsnota, een nota zonder perspectief

In een marathonvergadering (9.30 uur – 23.30 uur) op dinsdag 11 juli is o.a. de perspectiefnota, in de politiek nog altijd de voorjaarsnota genoemd, besproken.

De perspectiefnota is eigenlijk een voorloper op de begroting voor het komend jaar. Die begroting komt altijd in november aan bod.
In de perspectiefnota geef je al aan welke richting je uit wilt en wordt al deels geld verdeeld, mits de nota wordt aangenomen. Lees verder

Openbare Ruimte

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei stond er één bespreekstuk op de agenda: het MIP OR, de afkorting voor het Meerjaren Investeringsplan Openbare Ruimte.
Simpel gezegd: alle ruimte in Brunssum die niet in particulier eigendom is, oftewel publieke grond die voor iedereen toegankelijk is. Verbetering, vernieuwing en onderhoud van straten, grasvelden, parkjes, paden, verlichting, bomen etc. , maar ook alle infrastructuur onder de grond zoals de riolering. Het gaat om de plannen van 2018 tot en met 2021.  Lees verder

Motie PAK tegen herindeling breed gedragen

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari werd er door actuele ontwikkelingen een extra agendapunt toegevoegd op het verzoek van het PAK.

Een grove overval, zo vinden wij de actie van de provincie. Nota bene in de Brikke Oave gaven gedeputeerden Koopmans (CDA) en Geurts (PvdA, uit Brunssum!) een persconferentie waarin de boodschap eigenlijk was: de provincie wil een gedwongen herindeling afdwingen.
Daarmee verwerpt de provincie een democratisch genomen besluit van onze gemeente van 28 november jl. waarin een meerderheid van de gemeenteraad (PAK, BBB Lijst Palmen, BCD en Lijst Borger) besloot dat Brunssum in ieder geval voor de komende jaren zelfstandig blijft. Lees verder