PAK in de Raad: Masterplan sociaal domein

lees hieronder de woordmelding in de Raad

“Voorzitter
Voor ons ligt het visiedocument Masterplan Sociaal Domein, een visie opgezet met medewerking van honderden burgers en professionals. Daarvoor dank al die mensen die de afgelopen 2 jaar hieraan gewerkt hebben. Een lang verwachte visie waarin een duidelijk beeld geschapen wordt wat de diverse ‘sociale’ wetten betekent voor de burgers van Brunssum. Dat zijn de Participatiewet; de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo al vanaf 2007). Deze wetten hebben de oude wetten WWB, WSW en delen van de AWBZ inmiddels geheel vervangen, met daarbij een transformatie van de eerdere jeugdwetten. En allen op het gemeentebordje. Deze wetten dienen getoetst te worden aan deze kadernota. Sterker nog. In 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat verplichte zorg niet alleen binnen GGZ instellingen kan worden opgelegd, maar ook ambulant bijvoorbeeld in een thuissituatie. Betekent impact voor gemeenten en de gehele zorgketen in de regio.

Met de in deze visie gestelde kaders gaan we de komende jaren aan de slag om, met de ons beschikbare middelen, een goede invulling te geven in de uitvoering van deze wetten.
Lees verder

PAK tegen vliegfunnel AWACS

Tijdens de raadsvergadering van 18 september werd er gestemd over de wijziging van het bestemmingsplan voor een gedeelte van bedrijventerrein Rode Beek.
Het ging om het stuk naast de autowasserij.
Dit stuk grond is voor 20% van Brunssum en 80% van Onderbanken. Op verzoek van Onderbanken wordt er één bestemmingsplan voor het gebied gemaakt, zodat de bedrijven tegelhandel Mewissen en Houthandel Diederen uit het centrum van Schinveld naar dit bedrijventerrein kunnen verhuizen.  Lees verder

Gemeente loopt goed in de pas met begroting

Tijdens de raadsvergadering van 18 september werd de programmarapportage besproken.
Dat wil zeggen dat de afwijkingen van de begroting van 2018 voor het eerste vijf maanden van het jaar worden besproken.
Deze afwijking is 390.000 euro in negatieve zin. We hebben dus per saldo meer uitgegeven en/of minder inkomsten gehad dan begroot.
390.000 euro klinkt heel veel, maar op een begroting van dik 100 miljoen is dat heel weinig.  Lees verder