Feitenonderzoek Palmen

In de raadsvergadering van december kwamen de coalitiepartijen met het initiatiefvoorstel om de Rekenkamer het verzoek te doen om het veelbesproken gronddossier van Palmen te onderzoeken, een dossier dat al in 2006 was afgehandeld, dachten wij als PAK. Met dit verzoek willen we zeker geen raadslid bevoordelen, zoals door de andere partijen werd gesuggereerd, beter gezegd: keihard beweerd. Nee, we willen de rekenkamer vooral een onderzoek te doen naar de bestuurlijke proces en de feiten binnen dit proces: acties, onderzoeken, procedures, besluiten. Het werd weer een flinke clash tussen de landelijke partijen (VVD, PvdA, SP, CDA) en de lokale partijen, waart het PAK deel van uitmaakt. Omdat we de meerderheid hadden, is het verzoek dan toch bij de Rekenkamer neer gelegd en deze gat kijken of zij op dat verzoek ingaat en het onderzoek ter hand neemt. Dat moeten we nog even afwachten.

De financiële slotrapportage

In de laatste raadvergadering was ook de slotrapportage aan de orde. Die rapportage was qua geld behoorlijk van omvang: 1,4 miljoen aan geld stond er nog. Geld dat bestemd was voor lopende of nog op te starten projecten. Dat heeft alles te maken met het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Heel veel kortdurende projecten zijn opgestart via overschotten bij diverse programmarapportages en de jaarrekeningen. Die verstrekte budgetten zijn nog niet volledig of bijna niet besteed en nu dienen die budgetten naar 2018 overgeheveld te worden, zodat de projecten, activiteiten in ieder geval kunnen blijven doorgaan of alsnog opgestart kunnen worden. Maar 1,4 miljoen is veel. Lees verder

Afvalbeheersplan RD4

Voor u al burger zal er komend jaar het e.e.a. gaan veranderen als het om het afval gaat.
Sinds dit jaar kunt u om de twee weken gratis het PMD-afval aanbieden. Hiervoor was dit één keer per vier weken. Om dit te compenseren, wordt het restafval vanaf komend jaar nog maar één keer per vier weken.
Het gaat dus nog belangrijker worden om afval te scheiden.
En u als burger bent al goed bezig. Waar in 2004 gemiddeld nog 285 kg restafval per inwoner werd opgehaald bij de RD4-gemeenten, is dit inmiddels gedaald tot 144 kg. Doel is om dit in 2025 te reduceren naar gemiddeld 100 kg per inwoner. Lees verder

Evenementenbeleid

Na ruim acht jaar gaat ons evenementenbeleid eindelijk op de schop. Dit beleid wordt in twee delen gesplitst. In de raad van 7 november kwam het eerste deel aan bod.
Dit had vooral betrekking om structureel geld te reserveren om meer ambtelijke capaciteit te genereren, o.a. voor een evenementencoördinator.
Ook wordt er eenmalig geld vrijgemaakt om locaties te upgraden. Lees verder