Economische structuurvisie Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg hebben we meerdere samenwerkingsverbanden. We maken voor heel de regio afspraken om zaken beter op elkaar af te stemmen.
Het bekendste voorbeeld is de woonvisie. Brunssum heeft samen met 17 andere gemeenten in Zuid-Limburg afspraken gemaakt over woningbouw in de regio.
Zo voorkom je bijvoorbeeld bouwen voor leegstand en een onevenredige bevolkingsverdeling.
Iets vergelijkbaars hebben we nu afgesproken voor winkels en kantoren.

Lees verder

Regelingen voor minima verbeterd

Vanaf volgend jaar wordt de stichting Leergeld in Brunssum partner van de sociale dienst bij de uitvoering van minima regelingen en kinderen kunnen daardoor op meer voorzieningen rekenen,  zoals zwemles, sporten, cultuur, schoolkosten en een verjaardag pakket. De kaarten voor volwassenen blijven ook bestaan voor bijvoorbeeld de kosten van internet en mee doen bij een vereniging. Lees verder

Second Opinion integriteit

In september maakten we mee dat 3 wethouders per direct werk uit de handen lieten vallen. Wellicht hoopten CDA, VVD en PvdA Brunssum onbestuurbaar te maken en daarmee rijp voor de herindeling , maar de 4 lokale partijen Palmen, BCD, Borger en PAK namen het stokje noodgedwongen over en benoemden tot de verkiezingen een noodbestuur bestaande uit wethouders de Rijck (BCD), Palmen (lijst Palmen en Houben (PAK). Lees verder

Feitenonderzoek Palmen

In de raadsvergadering van december kwamen de coalitiepartijen met het initiatiefvoorstel om de Rekenkamer het verzoek te doen om het veelbesproken gronddossier van Palmen te onderzoeken, een dossier dat al in 2006 was afgehandeld, dachten wij als PAK. Met dit verzoek willen we zeker geen raadslid bevoordelen, zoals door de andere partijen werd gesuggereerd, beter gezegd: keihard beweerd. Nee, we willen de rekenkamer vooral een onderzoek te doen naar de bestuurlijke proces en de feiten binnen dit proces: acties, onderzoeken, procedures, besluiten. Het werd weer een flinke clash tussen de landelijke partijen (VVD, PvdA, SP, CDA) en de lokale partijen, waart het PAK deel van uitmaakt. Omdat we de meerderheid hadden, is het verzoek dan toch bij de Rekenkamer neer gelegd en deze gat kijken of zij op dat verzoek ingaat en het onderzoek ter hand neemt. Dat moeten we nog even afwachten.