Commissies

De raadscommissies

De gemeenteraad heeft een aantal raadscommissies, ook wel commissies genoemd.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken
L’Espoir, Janssen,van Nunen

Commissie Middelen
Luit, Houben,

Commissie Ruimte en Techniek
Trommelen, vd Veer, Daemen

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
L’Espoir

Commissie Awacs
L’Espoir

Overleggroep Brunssummerheide
Trommelen

Rekeningcommissie
Luit

Rekenkamercommisie
Luit