Commissies

De raadscommissies

De gemeenteraad heeft een aantal raadscommissies, ook wel commissies genoemd.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar.Klik hier voor het vergaderschema

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken
L’Espoir, Janssen,

Commissie Middelen
Luit, Houben,

Commissie Ruimte en Techniek
Trommelen, vd Veer, Daemen

Commissie Awacs
L’Espoir
Overleggroep Brunssummerheide
Trommelen
Rekencommissie
Luit

Decentralisaties
L’Espoir,van Nunen