Concordia

Diverse verenigingen en personen benaderen ons vanwege het bericht over sluiting van Concordia op 1 oktober a.s.

Dit is een besluit van gemeenteraad van 22 januari 2013. Dit besluit hing samen met de bouw van de nieuwe Brikke Oave. Het was de bedoeling dat de verenigingen naar die locatie zouden gaan verhuizen. Met alle verenigingen die op dat moment gebruik maakte van Concordia is hier destijds ook over gesproken. Toen was al bekend dat medio 2018 Concordia dan zou sluiten.

De situatie is na ruim vijf jaar veranderd. Daarom lijkt het ons als PAK het beste om opnieuw naar de situatie Concordia te gaan kijken door alle scenario’s op een rijtje te zetten met alle gegevens, feiten en gevolgen.
De wethouder heeft ook toegezegd binnenkort met alle informatie te komen.