Cursus professionalisering

De gemeente Brunssum heeft 80.000 euro subsidie gekregen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken om een proef te starten tot het professionaliseren van de gemeenteraad.
Brunssum is uitgekozen, omdat het vorig jaar veel media-aandacht kreeg vanwege de kwestie rond Jo Palmen.
Brunssum is echter niet uniek in Nederland. In circa 80 gemeenten zijn er problemen in de professionele omgang met elkaar.
Er zijn diverse professionals die een professionaliseringstraject hebben uitgestippeld. Van filosofen tot psychologen, er zit veel kennis en ervaring in deze sturingsgroep.
Dergelijke trajecten zijn in het bedrijfsleven heel gewoon.

Eind van dit jaar moet het traject zijn afgrond.