Dinsdag 13 November Begrotings vergadering

dinsdag 13 november a.s. vanaf 09.30 uur vergadert de Gemeenteraad in de Raadszaal over de Programmabegroting 2019-2022 en over de voortgang van de Bibliotheek van Brunssum.

Deze vergadering is openbaar en te volgen, uiteraard vanaf de publieke tribune in de raadzaal, of via de Lokale Omroep Onderbanken op TV en via de livestream van www.loo-tv.nl