Foto’s sanering Treebeek

 

 

 

 

 

 

 

Foto pilot Dr. A. Kuypertstraat 90 t/m 100 (6 woningen)

In het midden van een woonblok starten (pilot dr.A. Kuyperstraat) met asbestsanering; men heeft de asbesthoudende dakplaten moet insnijden aan de voor- en achterzijde van het dak waardoor er een extra emissie heeft plaatsgevonden van asbestvezels; de arbeidsinspectie heeft hier opmerkingen over gemaakt. De arbeidsinspectie kijkt echter naar de arbeidsomstandigheden niet naar de risico’s voor bewoners. Dat is een lokale verantwoordelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. A. Kuyperstraat 77 t/m 91 (8 woningen)

Sommige zolders worden niet leeggemaakt en spullen zijn niet goed afgedekt;
Deze foto is gemaakt meteen nadat de saneerders in witte pakken de werkplek hadden verlaten, dus vóór de vrijgavemetingen

 

 

`

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuyperstraat 71 t/m 75

Tijdens de asbestsanering is de cv-ketel ( links achter de witte zakken) die zich in het centrum bevindt van de actieve asbestsanering, niet afgeschermd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuypertsraat 77 t/m 91

Raam staat open tijdens de asbestsanering; Deze foto is gemaakt meteen nadat de saneerders in witte pakken de werkplek hadden verlaten, dus vóór de vrijgavemetingen.

Het raam heeft tijdens de asbestsanering open gestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuyperstraat 71 t/m 75

Asbesthoudend dakbeschot wordt vooraf aan de sanering niet nat gemaakt; Zie het stoffige asbesthoudende dakbeschot. Hier kan oude mijnstof vermengde zijn met asbestvezels. Het stof wordt droog verwijderd met handveger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto hoek Dr. A. Kuyperstraat 75

Tengelwerk wordt niet zorgvuldig en voorzichtig genoeg verwijderd waardoor er extra beschadigingen kunnen ontstaan aan het asbesthoudend dakbeschot tijdens het slopen met alle gevolgen van dien.

 

 

 

 

 

 

 

Foto dr. A. Kuyperstraat 71 (op de scheiding met de particuliere woning nr. 69)

Op deze foto is te zien dat men het asbesthoudend dakbeschot op de scheiding met de particuliere woning niet heeft hoeven te breken; het was al gebroken. Veel stof tijdens verwijderen glas-of steenwol (ook mogelijk asbeststof wat tijdens de sanering is neergedwarreld op het onderliggende glaswol).

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuyperstraat 73 achterzijde

Onderliggende boardplaten worden niet zorgvuldig verwijderd (intrappen) waardoor er tijdens de asbestsanering extra stof (asbest-, glaswol- en mijnstof) wordt veroorzaakt. Ketel weer niet afgeschermd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuypertstraat 71 t/m 75 (op de scheiding met de particuliere woningen in dit blok)

In dit blok van 6 woningen is men ook in het midden begonnen maar wel met toestemming van de arbeidsinspectie, zoals men zegt; immers het breken van asbesthoudend dakbeschot is verboden; onder zeer strenge voorschriften is de arbeidsinspectie blijkbaar akkoord gegaan. Observatie en foto’s laten zien dat het dakbeschot al gebroken was; wellicht i.v.m. vroeger werkzaamheden aan dat particuliere dak. Of deze breuklijn is gefixeerd, blijft in het ongewisse; inmiddels ligt het dak weer dicht.

Het betreft hier een blok van 6 woningen waarvan de 3 linkse woningen (achteraanzicht) van Wonen Zuid zijn (verhuur) en de andere 3 woningen zijn particulier.

De particuliere woning die nu op de scheiding is te zien (het rechterdak met de lichtrode dakpannen) is naderhand zonder vergunning gesaneerd! Wellicht heeft men daar het asbesthoudend dakbeschot ook weer moeten breken en of de arbeidsinspectie daar voor een 2e keer bij dezelfde woning toestemming voor heeft verleend, is niet bekend.

Ook hier zie je dat de asbesthoudende dakplaten niet worden natgemaakt vooraf aan de sanering, om stofvorming (asbest- en mijnstof) zoveel mogelijk te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Spoordwarsstraat 1 achterzijde

Het asbesthoudende dakbeschot (in dit voorbeeld Spoordwarsstraat) is niet overal onbeschadigd waardoor er al die tijd emissie heeft kunnen plaatsvinden van asbestvezels. Fixatie gebeurt niet: kwestie van spuitbus hanteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Spoordwarsstraat 1 en 3 achterzijde

In veel gevallen is er geen sprake van het wegnemen van gehele platen, maar van stukken asbesthoudend dakbeschot; asbesthoudende platen zijn ten tijde van het dichtleggen (heel lang geleden) van het dak op maat gesneden afhankelijk van de constructie van het dak. Deze losse stukken zijn nooit gefixeerd en dus niet hechtgebonden. Er heeft al die tijd emissie kunnen plaatsvinden van asbestvezels die zich in de loop der tijd hebben kunnen mengen met het stof onder de dakpannen. Door ook hier het asbesthoudend dakbeschot niet nat te maken vooraf aan de asbestsanering wordt er onnodig stof (asbest- en mijnstof) veroorzaakt.

Ook zie je op deze foto dat de kapotte asbestplaten niet meteen worden afgevoerd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dr. A. Kuyperstraat 102 en 104

Soms wordt het blootgelegde asbesthoudende dakbeschot afgedekt; asbesthoudende golfplaten van schuurtjes worden niet opgeruimd

 

 

 

 

 

 

 

Foto Spoordwarsstraat 1 en 3

En een andere keer blijft het asbesthoudende dakbeschot dagen open en bloot liggen, ook voordat de sanering werd stil gelegd. Uiteraard daarna ook zo blijven liggen.

 

 

 

 

 

 

Foto Spoordwarsstraat 1

In de vorige werkmethode bij andere woningen werd tegelijkertijd met de asbestsanering de betimmering op de zolder verwijderd. Hier is weer een andere werkmethode te zien: na de saneringswerkzaamheden wordt hier de betimmering van de zolder verwijderd. Deze werkmethode zorgt ervoor dat stofdeeltjes (asbest- en mijnstof) die tijdens de asbestsanering zich hebben kunnen nestelen tussen de draagbalken en de betimmering, nu weer vrijkomen.