Hanny’s pennestreken – Draad uit d’Raad

Draad uit d’raad
Tip

Afgelopen week heb ik 2 avonden thuis voor de tv naar de raadsvergadering gekeken. Voor de opening werd er een petitie met 500 handtekeningen aangeboden om eindelijk de vliegenplaag tegen te gaan die afkomstig is van een bedrijf waar omwoners al jaren een enorme overlast van ondervinden. Aan daadkracht ontbreekt het deze vliegen in ieder geval niet. Zij hebben blijkbaar al eerder de taak op zich genomen om de burger op hun manier en zonder onderling overleg centraal te zetten. Hier staat centraal wat de burger níet wenst. Onze unaniem herkozen wethouder Math Houben, die het vertrouwen in hem in een paar maanden tijd wist op te bouwen, heeft al heel wat in het werk gesteld om een einde te laten maken aan dit vervelend gebeuren en zal hiermee doorgaan ondanks dat de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfsklasse bij Provinciale Staten ligt.

Net toen ik langzaam bang werd te maken te krijgen met een van de langdradigste Brunssumse raadsvergaderingen ooit, verdween deze dreiging tijdens de bespreking van het collegeprogramma met als veelzeggende titel ‘De Burger Centraal’. Zelf ben ik nogal lyrisch over dit meesterstuk dat (z)onder meer vernieuwend is en van lef getuigt.

Opeens zag ik ze vliegen bij diverse sprekers. Tussen mond tot oog en microfoon verscheen eerst een grote vlieg die eerder zijn plaats wat onhandig opeiste want ondanks een handreiking van de burgemeester vanwege het gepopel van de spreker stond laatstgenoemde er toch op om wat later in te vliegen. De grote vlieg werd omringd door blinde vliegen en zo af en toe meende ik te zien dat de spreker zo onopvallend mogelijk wat vliegen netjes probeerde af te schudden van zijn pak. Ik hoorde ‘geen visie’. Ja, dat zal wel als je gestoord wordt door een onderorde van de tweevleugeligen die uit ongeveer 120 families bestaat. Het leidde mij zelfs af zoals te lezen valt. Dan wordt de visie wel erg troebel. Een andere spreker die lastig gevallen werd door deze nutteloze rondvliegende schepsels – of dienden zij hier ter illustratie? – sprak de angst uit op te branden door het vele werk dat nu verwacht zou worden van een raadslid. Schoppende- en spookvliegen besmeurden bijna de microfoon uit frustratie.
Een raadslid is tevens burger en dus mens. Angst voor het nieuwe is dan ook erg bekend. Maar net zo goed als al jaren iedere bezuiniging als een uitdaging wordt aangepakt, kan dit zeker met het nieuwe collegeprogramma. Ieder raadslid mag creatiever zijn dan ooit in het belang van de burger. Volgens mij wordt politiek nu pas echt leuk en zal het voor alle betrokkenen veel meer voldoening geven.

Mochten er werkelijk een aantal hardnekkige vliegen de rust in de raadszaal hebben verstoord, dan heb ik hier een tip. Vul een plantenspuit met water en voeg enkele druppels pepermuntolie toe. Schudden voor gebruik in de ruimte. Vergeet de planten niet hiermee te besproeien want dat schijnt gezond te zijn. De aroma zorgt nog voor de versterking van het absoluut gehoor en de verbetering van de vereiste aandacht.
Op naar een schoon begin!

Hanny Szlanina