Ingezonden stuk

Raadslid Math Houben heeft n.a.v. het krantenartikel over de asbestsanering bij Op Gen Hoes onderstaande brief gestuurd naar de krant, die ook geplaatst is:

Buurtje: voorbeeld sanering asbest (2/6)

Journalist Bruijns heeft het ongenoegen bij de bewoners van Op gen Hoes goed aangevoeld.

Voor 2024 moeten de asbestdaken van Op gen Hoes verwijderd zijn. De wijk heeft een uniforme uitstraling, die door een collectieve aanpak, behouden zou kunnen worden. Gemeente en provincie willen er een show-case van maken en de woningen verduurzamen en levensloopbestendig maken. De meeste bewoners willen eerst alleen weten wat de gezamenlijke asbestsanering gaat kosten en dat werd niet duidelijk. En welke subsidie en/of lening ze kunnen krijgen, want zij betalen de rekening, zoals wethouder Offermans benadrukte. En provincie en gemeente zullen oplossingen moeten bedenken, zodat alle bewoners mee kunnen doen. Anders was het praatje van milieugedeputeerde Prevoo alleen voor de show en komt er géén collectieve aanpak. En er moet vaart gemaakt worden met het instellen van de klankbordgroep, zodat bewoners betrokken worden bij het proces. Voor het treffen van aanvullende maatregelen als bijvoorbeeld zonnepanelen zijn bewoners mans genoeg, omdat zelf, mogelijk collectief, aan te pakken. Provincie en gemeente hebben door hun insteek verwachtingen gewekt, die ze nu ook waar zullen moeten maken.