Integriteitsrapport Palmen (second opinion)

service van het PAK

Op woensdag 21 februari 2018 presenteerden  prof. mr. Douwe Jan Elzinga en prof. dr. Arno F.A. Korsten de bevindingen van hun onderzoek naar de integriteitsrisico’s van wethouder mr. Jo Palmen van de gemeente Brunssum.
Met dit onderzoek gaven zij uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van Brunssum van december 2017.
In het kader van openbaarheid krijgt u inzage in dit rapport.
Klik op de link hieronder waarmee u het rapport kunt downloaden. Wij wijzen speciaal op pagina 18 van het rapport waar de openbaarheid van het Progressief Akkoord in deze genoemd wordt.

Elzinga Korsten Rapport Integriteit Palmen