Interview Servie L’Espoir

In oktober 2017 werd Math Houben namens het PAK wethouder van o.a.financiën. Ook nu is hij nog wethouder. Naast Math hebben we nog een wethouder geleverd: fractievoorzitter Servie L’Espoir verruilde de raadzetel voor een baan als wethouder. Vijf weken is hij nu aan het werk. Een kort interview over zijn eerste weken.

Servie, hoe bevallen de eerste weken?
Het is nog erg wennen. Het is op dit moment vooral veel informatie ontvangen en wegwijs worden. Voor mijn gevoel gaat het nog allemaal wat traag en heb ik nog niet het gevoel echt aan het werk te zijn.

Nog niet echt aan het werk te zijn? Leg eens uit.
Ik ben iemand van de actie. Gewoon doen. Maar op dit moment is het vooral veel praten en lezen. De actie komt pas later, dat vind ik jammer.

Maar de wethouders zijn samen met de burgemeester wel de afgelopen twee weken het gesprek aan gegaan met de wijkteams en ook de wijken in gegaan.
Gelukkig wel, want dat past meer bij mij. Naar de burgers toe en dan proberen problemen aan te pakken.
En die zijn er genoeg. Maar veel oplossingen hebben helaas een langere tijd nodig. Zo is er bijvoorbeeld in Schuttersveld veel overlast van bomen, maar voor je daar iets mee kunt, moet het bomenbeleidsplan worden aangepast. Dat kost helaas veel tijd.
Ook merk je dat er veel klachten zijn over asociaal gedrag, handhaving en inrichting van straten, wijken en buurten. Dat heb je niet een,twee,drie opgelost.

Tot eind augustus is er politiek reces van de gemeenteraad. Dus ’s avonds veel minder vergaderingen. Dat lijkt me wel fijn?
De eerste weken ben ik op werkdagen amper een avond thuis geweest. Ik moest ook nog uitwerken op mijn oude baan in de jeugdzorg. Dossiers moeten toch fatsoenlijk worden overgedragen. Dat is nu gelukkig afgerond.
Maar ook al is er politiek reces, rustig zal het ook de komende tijd niet worden.
Er zal nog veel overleg plaatsvinden met veel organisaties en instellingen, zoals de SMO-raad, ondernemers en uiteraard met het ambtelijk apparaat.

En na het reces minder praten en lezen en meer actie?
Ik zal na het reces net als wethouder Palmen ook een spreekuur gaan starten. De burger blijft het belangrijkste en moet centraal staan.
Het wordt tijd voor meer actie. Op dit moment wordt er vooral veel lopend werk gedaan. Als nieuwe coalitie en college moeten we na de zomer onze stempel gaan drukken. Al zullen een aantal zaken de nodige tijd kosten en zal niet iedere beoogde verandering direct zichtbaar zijn.

Tot slot, kunnen we dan wel iets op korte termijn verwachten?
Er zijn een aantal zaken die al langer in de pijpleiding zitten. Aan sommige zaken wordt al twee jaar gewerkt. Zo zal het accommodatiebeleid dit najaar eindelijk gereed zijn en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Ook het belangrijke Masterplan Sociaal Domein zit in de eindfase.

Daarnaast zijn er een aantal zaken die de vorige raad, soms zelfs raden, en colleges in gang hebben gezet, maar waar een hoop vraagtekens bij zijn.
Denk aan de doorsteek centrum. Vorig jaar kregen we als gemeenteraad al te horen dat de doorsteek op losse schroeven staat, omdat men al zeven jaar lang geen tweede trekker vindt. De aannemer heeft inmiddels zelf aangegeven dat het plan vernieuwd en geactualiseerd moet worden. Tussen de eerste plannen een jaar of acht geleden en nu is er veel veranderd rondom het thema winkelen.

Ook situaties zoals de speeltuin Schutterspark mag niet nog eens gebeuren. Al jaren wordt er gesproken over een nieuw plan van dit prachtige park, maar echt vorderen doet het niet. Ik hoop dat we ook hier eindelijk eens concreter kunnen gaan werken.

Ook wordt er nu hard gewerkt aan de begroting die in november naar de raad komt. Door het landelijk afbraakbeleid is dat een hele klus. Vanuit Den Haag wordt op tal van terreinen bezuinigd, vooral in het sociale domein zoals jeugdzorg, WMO en WSW.
Het wordt dan ook tijd dat de regering van VVD, CDA, D66 en CU ook de burger centraal zet. Want als je wel 1,7 miljard weet vrij te maken voor multinationals en geen geld over hebt voor de taken van de gemeenten, ben je fout bezig.