Kadernota Economie en Toerisme

Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober heeft het PAK ingestemd met de Kadernota Economie en Toerisme.
Dit voorstel werd een aantal maanden geleden ook al aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij wij als PAK veel kritiek hadden op het stuk. We werden gesteund door veel partijen, waardoor het voorstel werd teruggetrokken.
Nu kwam er een verbeterde versie.

De Kadernota Economie en Toerisme geeft een mooi raamwerk van economische kansen binnen Brunssum , waarbij we vier belangrijke thema’s onderscheiden. Sommige thema’s hebben al invulling voor een deel gekregen, een ander thema staat nog in de kinderschoenen, vgl. Centrumontwikkeling en Ontwikkeling Oostflank.

Al met al gaat het om een 32-tal ontwikkelingsmogelijkheden. We zouden graag wat meer op de hoogte blijven van de vorderingen van de ontwikkelingen op deze plekken. We nemen als voorbeeld de Oostflank. Daar is 1.5 miljoen euro ter beschikking gesteld als werkkapitaal. Toch is nadien maar weinig daarover vernomen. Welk plan wordt het nu, er is van alles in omloop, maar er is geen integraal plan, waar de functies ecologie, economie en verkeer integraal in zijn opgenomen.

Een element daarvan is het NWW-project. Hiervan vindt het PAK dat het ei wel eens gelegd mag worden. Je moet een broedende kip niet storen, maar de broedtijd is voorbij. Nu moet toch zo langzamerhand geleverd worden.

In het verlengde daarvan willen we opmerken, dat bij instemming met deze nota, het niet automatisch betekent, dat we met alles instemmen. We gaan ervan uit, dat zaken die nog opgestart moeten worden ook aan de raad worden voor gelegd en dat over zaken die lopen wij regelmatig op de hoogte worden gebracht. Hier kun je als college niet volstaan met de Planning –en Control cyclus.

Het tweede deel van het besluit: Over de ambitie zijn we helder. Als je geen geld hebt, kun je ook niets. We moeten kijken of we dit in de begroting van 2018 kunnen meenemen en/of dit al is meegenomen

Het jaarverslag en de tussenbalans van LED hebben we gelezen. Veel mooie woorden, maar nog te weinig daden. Daar moeten we het dan nog bij de begroting over hebben: hoe gaan we daar verder mee; zit de verhoging van 3 euro naar 6 euro per inwoner in de begroting. Zo ja, dan moeten we daar nog maar eens over hebben.

Het belangrijkste deel van dit besluit zijn de eerste 2 onderdelen. Daar hebben we mee kunnen instemmen.