Onderwerp: Recreatie en vrije tijd

Visie

Naast wonen en werken moet Brunssum ook een fijne plaats zijn voor recreatie en ontspanning.

Missie

Zowel de eigen inwoners, als toeristen moeten graag hun vrije tijd in Brunssum willen en kunnen doorbrengen. Mensen uit Brunssum moeten zich op allerlei wijzen binnen de gemeentegrenzen kunnen ontspannen. Het verenigingsleven levert hierin een belangrijke bijdrage. De voetbalclub, de tennisclub, de carnavalsvereniging, de bridgeclub, de harmonie, het maakt niet uit. Mensen brengen vaak vele uren door op een vereniging. Een vereniging zorgt voor sociale contacten, zorgt voor saamhorigheid, zorgt voor tijdverdrijf. De maatschappelijke rol van een vereniging is groot. Ook andere vormen van ontspanning moeten mogelijk blijven: café, restaurant, natuurbeleving etc.

Het Pak gaat dit doen door te benadrukken en aandacht te vragen voor:

         accommodaties van clubs en verenigingen, die bij de tijd en goed onderhouden moeten zijn; ze
dienen dan ook over goede accommodaties te beschikken, zodat leden zich fijn voelen bij hun
club en optimaal kunnen presteren;

         het betrekken van jongeren bij het verenigingsleven, niet alleen als sport of hobby, maar ook als
vrijwilliger; voldoende subsidie en steun aan alle verenigingen mits de vereniging een transparant
en naar de goedkeuring van de gemeente een goed financieel beleid hanteert;

         voldoende evenementen in Brunssum, maar er mag geen overkill komen; omwonenden worden
tijdig geïnformeerd, de overlast voor omwonenden wordt zo beperkt mogelijk gehouden;

         vereenvoudiging van procedures om evenementen in Brunssum te kunnen organiseren;

         het vernieuwde Lindeplein en de Brikke Oave, die allebei een belangrijke rol moeten gaan spelen
hierin;

         steun en subsidie van evenementen die belangrijk zijn voor de uitstraling van Brunssum en een
echte toevoeging zijn voor de Brunssumse samenleving mits er ook eigen inbreng van middelen
is;

         het Schutterspark dat een volkspark dient te blijven met gratis toegang en een diversiteit op het
gebied van activiteiten, horeca en natuurbeleving; vandaar dat het belangrijk is dat het park niet
door één partij wordt beheerst en beheerd, maar door kleinere aanbieders en dat de gemeente
een beheerscommissie instelt van exploitanten, bewoners van de aangrenzende wijken en
natuurmonumenten;

        het aantal regels voor de horeca dat verminderd en versoepeld moet worden; het moet
makkelijker zijn voor horeca om bij bijzondere data (oudejaarsavond, Koningsdag, carnaval
e.d.) flexibele openingstijden te hanteren;

         het inrichten van groene wandel- en fietsroutes, waarbij ook thema’s aan de orde kunnen zijn als de pottenbakkerstijd, nieuwe en oude monumenten, mijnverleden, enz.