Wijziging bestemmingsplan ziekenhuislocatie

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan van het oude Atriumziekenhuis aan te passen.
Het oude ziekenhuis is vorig jaar gekocht door een commerciële partij met als doel zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Zo had men plannen om het ziekenhuis te slopen, wooncontainers te plaatsen en hier arbeidsmigranten uit het Oost-Europa te vestigen.
Volgens het PAK en meerdere partijen een ongewenste ontwikkeling.
Met het besluit is het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld een Tbs-kliniek te vestigen. Lees verder

Woordmelding PAK

Hieronder de uitgebreide woordmelding welke onze fractievoorzitter Servie L’Espoir heeft gebruikt in de 1e termijn van de extra raadsvergadering van 6 maart.
In deze vergadering werden twee rapporten bespreken over dhr. Palmen: het feitenonderzoek van de Rekenkamer en de second opinion van de hoogleraren Korsten en Elzinga. Lees verder

Integriteitsrapport Palmen (second opinion)

service van het PAK

Op woensdag 21 februari 2018 presenteerden  prof. mr. Douwe Jan Elzinga en prof. dr. Arno F.A. Korsten de bevindingen van hun onderzoek naar de integriteitsrisico’s van wethouder mr. Jo Palmen van de gemeente Brunssum.
Met dit onderzoek gaven zij uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van Brunssum van december 2017.
In het kader van openbaarheid krijgt u inzage in dit rapport.
Klik op de link hieronder waarmee u het rapport kunt downloaden. Wij wijzen speciaal op pagina 18 van het rapport waar de openbaarheid van het Progressief Akkoord in deze genoemd wordt.

Elzinga Korsten Rapport Integriteit Palmen