Partij-informatie

Het Progressief Akkoord Brunssum (PAK) is een politieke partij met op dit moment 3 raadszetels in de gemeente Brunssum.

Raadsleden

De raadsleden van het Pak zijn Ger Luit, Servie L’Espoir en Danny Trommelen. De partij zit sinds oktober 2017 in de coalitie. Math Houben is namens de partij vertegenwoordigd als wethouder in het College van B&W

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • voorzitter: Gerrit Ebbinge
  • secretaris: Annie Janssen-Harmse
  • penningmeester: Math Houben
  • Arend van der Linden
  • Paul van der Linden
  • Mirjam Daemen

Kandidaten

In 2018 doet het Pak mee aan de verkiezingen met de volgende  kandidaten op lijst 2.
Servie L’Espoir is lijsttrekker.

Verkiezingsfolder (in ontwikkeling)

In de folder  worden de belangrijkste programmapunten beknopt toegelicht. Wie meer diepgaand wil lezen waar de partij voor staat in de diverse domeinen van de maatschappij, doet er goed aan het volledige visiedocument voor de komende periode te lezen.

Visiedocument

De visie van het PAK is neergelegd in  het Visiedocument en is het toetsingskader voor alle inspanningen van het PAK in de gemeente Brunssum.
Klik PAK Visiedocument 2018-2022 voor het meest recente visiedocument.

Lid worden

Wilt u lid worden? Stort dan minimaal € 10,- per jaar op NL92 INGB 0003361160 ten name van:
PAK -PROGRESSIEF AKKOORD BRUNSSUM-

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, kom naar onze openbare fractievergaderingen (zie agenda), mail ons uw vragen, opmerkingen…

Geschiedenis

In 1974 moest er één gemeenschappelijke progressieve lijst aan de verkiezingen meedoen, met daarop leden van de PvdA, D’66, PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) en de PPR (Politieke Partij Radicalen). Al vanaf 1970 werd hier naartoe gewerkt.
De PvdA besloot uiteindelijk met een eigen lijst deel te nemen. De andere partijen verenigden zich in het PAK Brunssum (een samenwerkingsverband van PPR, PSP, D’66 en andere progressieven, heette het toen).
Het resultaat van de verkiezingen in 1974: de PvdA kreeg 1586 stemmen (en 3 zetels). 2045 mensen stemden op het PAK. Dit leverde ook 3 zetels op. En deze werden ingenomen door Paul van Betuw (nummer 1 op de lijst), Jo van Goethem en Peter Hendriks.
Niet lang daarna werd Paul van Betuw, die ook lid was van de PvdA, door deze partij geroyeerd.

1974 was de officiële start van het PAK. We zitten dus nu al 35 jaar in de gemeenteraad van Brunssum. En dat kunnen alleen Lijst Borger, CDA, PvdA en VVD ook zeggen.
Al was onze vertegenwoordiging niet altijd even groot. Dit varieert van 1 zetel (na de verkiezingen in 1978 en 1986) tot 5 zetels (na de verkiezingen van 1998).

Klik hier voor de complete partijgeschiedenis.

Klik hier voor een statistisch overzicht van verkiezingsuitslagen vanaf 1974.