Partijgeschiedenis

1974

In 1974 moest er één gemeenschappelijke progressieve lijst aan de verkiezingen meedoen, met daarop leden van de PvdA, D’66, PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) en de PPR (Politieke Partij Radicalen). Al vanaf 1970 werd hier naartoe gewerkt.
De PvdA besloot uiteindelijk met een eigen lijst deel te nemen. De andere partijen verenigden zich in het PAK Brunssum (een samenwerkingsverband van PPR, PSP, D’66 en andere progressieven, heette het toen).
Het resultaat van de verkiezingen in 1974: de PvdA kreeg 1586 stemmen (en 3 zetels). 2045 mensen stemden op het PAK. Dit leverde ook 3 zetels op. En deze werden ingenomen door Paul van Betuw (nummer 1 op de lijst), Jo van Goethem en Peter Hendriks.
Niet lang daarna werd Paul van Betuw, die ook lid was van de PvdA, door deze partij geroyeerd.

1974 was de officiële start van het PAK. We zitten dus nu al 37 jaar in de gemeenteraad van Brunssum. En dat kunnen alleen Lijst Borger, CDA, PvdA en VVD ook zeggen.
Al was onze vertegenwoordiging niet altijd even groot. Dit varieert van 1 zetel (na de verkiezingen in 1978 en 1986) tot 5 zetels (na de verkiezingen van 1998).

1994

Eind 1993 besloten Lijst Horselenberg en het PAK om samen te gaan werken omdat “de laatste jaren steeds vaker gebleken is dat we qua visie en werkwijze grotendeels op 1 lijn zitten”, stond in de Limburger. Chris Horselenberg en Servie L ‘Espoir stonden daarom in 1994 op de lijst van het PAK en met name zij haalden de nodige stemmen binnen.

1998

Na de verkiezingen van 1998 waren we de grootste partij en dus konden we het voortouw nemen om een coalitie te vormen. Al die jaren daarvoor was het de overige partijen gelukt om ons buiten het college van Burgemeester en Wethouders te houden.

We leverden, na lange en moeizame besprekingen 2 wethouders aan het nieuwe college; Paul van Betuw en Ger Luit. Thijs Lommerse, Arend van der Linden en Servie L ‘Espoir namen de raadszetels in. In deze raadsperiode sloeg echter het noodlot toe. Ger werd eind 1998 ziek en, omdat hij niet vervangen kon worden, hadden we lange tijd één persoon minder in het college. Toen Ger zijn wethouderstaken weer kon oppakken bleek Paul van Betuw ziek te zijn. Hij overleed helaas in 2000.
In het verslag van de jaarvergadering van 11-4-2001 staat; “2000 was een dramatisch jaar voor het PAK door het overlijden van Paul van Betuw. Het gezicht en geweten van het PAK overleed toch nog vrij plotseling na een ziekte van dik een jaar. Hij leek juist weer een beetje op te knappen. Wie herinnert zich het beeld niet dat Paul de gemeenteraad voorzat in september. Daarna ging het echter snel slechter met hem. Het overlijden was een schok maar het medeleven dat geuit werd door de vele bezoekers aan de afscheidsbijeenkomst in de Brikke-Oave deed goed”.
De wethouderszetel werd niet ingevuld en de raadszetel werd ingenomen door Antoinette Rütter.

2002, 2006

In 2002 kregen we 1938 stemmen, bijna 1100 minder dan in 1998. Van 5 zetels gingen we naar 3 zetels. Met iets meer stemmen (nl. 2201) kregen we in 2006 ook 3 zetels en traden we toe tot het college met onze nieuwe wethouder; Jos Janssen. De WMO en het pact tegen de armoede waren onze belangrijkste thema’s evenals de aanhoudende strijd tegen de AWACS, verzet tegen de buitenring oftewel een 4 baans autosnelweg en de aandacht voor de gewone burgers.

2010

In 2010 verdween het PAK weer in de oppositie. Bij de verkiezingen behaalden we met 1841 stemmen weliswaar 3 zetels maar we eindigden op plaats 3. De wil om wethouder te worden en niet de kiezer stond voorop bij VVD, PvdA, CDA, BCD en Borger en deze vormen de coalitie. Onze huidige raadsleden, Ger Luit, Servie L ‘Espoir en Jos Janssen zullen, zoals men van ons gewend is, oppositie voeren op basis van argumenten en de uitgangspunten die we in ons raadsprogramma opgenomen hebben.

Tenslotte enige wetenswaardigheden;

  • De meeste stemmen haalden we vreemd genoeg niet in 1998, maar in 1994. In 1994 groeiden we van 1703 naar 3124 stemmen. Dit leverde 4 zetels op.
  • Degene die persoonlijk de meeste stemmen haalde was natuurlijk Paul van Betuw. Hij begon in 1974 al met 566 stemmen en op 4-3-1998 kreeg hij er 1280.
  • Ger Luit begon in 1978 met een bescheiden 27 stemmen die hij inmiddels uitgebouwd heeft tot 848 Hij heeft dus 8 maal deelgenomen aan de verkiezingen namens het PAK. Dat is ook een persoonlijk record.
  • Dat alle hooggespannen verwachtingen niet altijd uitkomen blijkt wel uit de totale lijst van personen die ooit namens het PAK aan de verkiezingen meegedaan hebben. 2 stemmen is het absolute minimum dat door meerdere personen behaald werd.
  • In totaal hebben er tot en met de verkiezingen van 2010 125 personen op onze verkiezingslijsten gestaan. Van jong tot oud, van verschillende komaf, maar allen bereid om op te komen voor de idealen van het PAK.