Politieke situatie Brunssum

Beste burgers,

De berichtgeving over Brunssum  is erg negatief de laatste tijd en vooral eenzijdig en partijdig. Dus tijd voor een korte schets van onze werkelijkheid.

In de gemeenteraad is een motie TEGEN gedwongen herindeling aangenomen met 13 voor en 8 tegen. Deze laatste raadsleden waren lid van CDA, VVD en PvdA.  En juist die 3 partijen trokken per omgaande hun wethouders terug toen de raad een bestuurscommissie aan stelde op 26 september die de opdracht heeft om herindeling te voorkomen met alle legale middelen.

De 3 wethouders en hun partijen vonden dit niks, repten  over een motie van wantrouwen en omdat ze hun zin niet kregen lieten ze gelijk alle werk vallen ondanks de oproep van de meerderheid om te blijven zitten!

Daardoor leek het heel even alsof Brunssum onbestuurbaar zou zijn en dat zou de voorstanders van herindeling natuurlijk goed uitkomen, maar de vier lokale partijen die weliswaar over sommige zaken politiek verschillen, laten dat niet toe.
Brunssum moet leefbaar, betaalbaar, bestuurbaar  en sociaal blijven stellen PAK, BCD, Lijst Borger en BBB Lijst Palmen.

Voor het resterende half jaar, tot de verkiezingen van 21 maart, vonden we twee nieuwe wethouders die samen met de burgemeester en Carolus de Rijck Brunssum overeind houden. Dat zijn PAK-lid Math Houben en Jo Palmen van BBB lijst Palmen.
Die laatste is omstreden zeker gezien zijn uitspraken in de raad en de consumentenwijzer, maar is wel gepokt en gemazeld  als het gaat om de strijd tegen herindeling. En hij had verreweg de meeste stemmen tijdens de verkiezingen.

Aan de eisen van de gemeentewet voldeden beide kandidaten en daarom werden ze benoemd. Maar voor je wethouder wordt, geldt wel dat een bureau je tijdens gesprekken tips geeft over risico’s en belangenverstrengeling. Dit heet dat een integriteitstoets. De burgemeester kwam met een bureau die alles in twee weken kon afronden. Maar ineens bleek dit bureau te weinig mankracht te hebben……

Dan heb je dus als raad de keuze: GEEN bestuur (alleen een burgemeester) OF het benoemen van wethouders en daarna de procedure gewoon afmaken. Het PAK koos voor het laatste omdat geen Brunssums bestuur in Den Haag  gezien zou worden als een onbestuurbare gemeente en dat is precies wat wij niet willen, maar wat tegenstanders ervan maken in de pers: Het beeld dat Brunssum niet deugt dus.

Helaas zeggen wij dan tegen VVD, PvdA en CDA: dat laten we niet gebeuren. Brunssum moet  zelfstandig blijven zodat elke wijk haar sport en onderwijs voorziening behoudt, zodat wijken leefbaar blijven, verenigingen kunnen blijven bestaan  en  tarieven betaalbaar blijven en parkeren gratis. Daarnaast is de lijn burger –  raad klein en dat geeft u meer invloed dan bij een inlijving bij Heerlen en Landgraaf. Vraag maar aan de bewoners  van Hoensbroek, Geleen of Born hoe een gedwongen herindeling verloopt.

Er is inmiddels veel werk verricht door onder andere het PAK in goede samenwerking  met Lijst Borger, BCD en BBB Lijst Palmen en burgers tegen de herindeling.  Zelfs gedeputeerde Koopmans kwam  met een eindrapport (Koopmans – PS inzake toezegging 8113 (bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg)_ brief gedeputeerde Koopmans van_ (002) ) dat Brunssum niet naar Heerlen moet.
Nu is het afwachten wat de minister daarvan maakt en zolang blijven wij waakzaam.

En als nu elke partij zegt dat herindeling fake nieuws is dan verwijzen we u toch naar de bijlage (PS rede Van Oppen) met de toespraak van de heer Van Oppen, die namens de landelijke partijen gesproken heeft in de provinciale staten inzake de ahri (lees de gedwongen) herindelingsprocedure.

Lees en vergelijk.