RD4 komt noodgedwongen met verhoging

U betaalt op dit moment 151,80 euro per jaar aan vaste afvalstoffenheffing. Volgend jaar zou dit omlaag gaan naar 144 euro. Er zal echter geen daling van 7,80 euro komen, maar een stijging van 8,51 euro naar 160,31 euro per jaar. Een stijging van 71 cent per maand.
De oorzaak hiervoor ligt voor het grootste gedeelte weer helaas in Den Haag, waar de regering belastingen heeft verhoogd voor o.a. afvalverwerking.
Dit speelt dus niet alleen bij RD4, maar bij alle afvaldiensten in heel Nederland. 

Het zijn natuurlijk geen schokkende bedragen vergeleken met de stijging van bijvoorbeeld de zorgpremie en de energierekening (ook landelijk), maar toch is iedere verhoging vervelend.
Wij hadden er ook voor kunnen kiezen om deze stijging niet door te berekenen naar de burger. Dit zou echter inhouden dat we circa 200.000 euro ergens anders op zouden moeten bezuinigen. Minder onderhoud aan de openbare ruimte? Minder subsidies voor verenigingen? De geplande uitbreiding van BOA’s voor meer veiligheid niet door laten gaan?
Linksom of rechtsom, de rekening komt helaas toch altijd bij de gemeenschap te liggen.