Servie L’Espoir

Hallo, ik ben Servie L’Espoir, sociaal werker, inmiddels 55 jaar oud en sinds 1988 betrokken bij de plaatselijke Brunssumse politiek.SONY DSC

Destijds ben ik begonnen vanuit het jongerenwerk als steun voor Chris Horselenberg, een strijdbare man die in zijn leven altijd voor rechtvaardigheid heeft geknokt en tegen uitbuiting en fascisme.

Chris leerde me het belang van goed raadswerk: “sta kort bij de mensen, bezie beslissingen vanuit de burger, inhoud in plaats van pluche en blijf duidelijk, betrouwbaar en aanspreekbaar”.

In 1990 kwam ik in de raad als opvolger van Chris en in 1994 gingen we samen met het PAK verder en altijd met dezelfde idealen: respect voor mens en natuur, solidair met mensen die het minder hebben, een partij zijn en blijven voor gewone mensen en vooral woorden en daden samen laten gaan.

Vandaar ook dat ik lid was van het comité dat succesvol was tegen de stankoverlast van Rutte en bestuurslid ben van de Vereniging Stop Awacs. Weg met die verouderde kisten die ons milieu en onze gezondheid kapot maken! Sluit de basis en zorg voor vervangend werk, dat is de regering die de regio meer dan 30 jaren lang in de uitlaatgassen en schadelijke herrie heeft laten zitten, ons schuldig!

Verder ben ik actief bij Stop de Buitenring. Verkeersoplossingen zoals bij het Bodemplein moeten snel gerealiseerd worden, maar een weg die gepland is in 1970 en die 4 baans moet worden voor de enorme som van een half miljard euro is schandalig en maakt de leefbaarheid van vele wijken in Brunssum kapot. Eerst de mens en niet het beton of prestige projecten!

Gezondheid ja, milieuschade en leefbaarheid kapot maken, neen!

Andere Pakkers zijn bijvoorbeeld weer meer betrokken bij de milieubeweging of dierenbescherming en dat is het fijne van onze partij. We strijden samen voor een beter Brunssum, vanuit verschillende gedachten en achtergronden.

De afgelopen 4 jaar heb ik me politiek en qua ombudswerk vooral ingezet voor een betere sociale werkvoorziening, een beter en blijvend armoedebeleid en het behoud van een zelfstandig Brunssum, waarbij een raad opkomt voor de belangen van de burgers en er niet bijzit als een stemmachine die slechts ja of neen kan knikken.

Vanuit onze PAK inbreng is het gelukt bezuinigingen op verenigingen en minima regelingen terug te draaien en meer openheid te krijgen rondom dossiers als Schutterspark en de WSW. Tevens is het gelukt het initiatief “oud Koempels” die hun kennis en ervaring met het mijnverleden willen overbrengen aan toekomstige generaties, te voorzien van een vaste ruimte, het mijnmuseum.

Naast mijn raadwerk ben ik ook actief in de vakbond tegen het feit dat de crisis op de werklui verhaald wordt, terwijl de rijken de crisis veroorzaken met hun honger naar nog meer winst, nog meer macht en alles ten koste van de gewone mensen. Echte banen en koopkracht daar gaat het om. Omdat de mens voorop moet staan, niet de macht, niet de winst!

Stem PAK, stem voor je eigen belang!

Servie, nummer 2, lijst 3.