Stilte voor de storm

De twee raadsvergaderingen na de installatie van het nieuwe college waren, zeker voor Brunssumse begrippen, vrij tam. Dit had vooral te maken met het feit dat er weinig zware politieke dossiers op de agenda stonden.
Het waren vooral veel jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.
Ook de jaarstukken van onze eigen gemeente werden besproken en unaniem aangenomen.

Na het zomerreces komen er wel een aantal belangrijke dossiers aan de orde zoals het Masterplan Sociaal Domein en het accommodatiebeleid. In november wordt de begroting behandeld en kan de nieuwe coalitie voor het eerst echt nieuw of veranderend beleid gaan aansturen.

De data van de raadsvergaderingen na de zomer zijn
Dinsdag 18 september
Dinsdag 23 oktober
Dinsdag 13 november (begroting)
Dinsdag 11 december