Veiligheid Brunssum-Noord

Tijdens onze fractievergadering op 5 oktober in Brunssum-Noord waren er veel bewoners aanwezig met uiteenlopende vragen en opmerkingen.
De rode draad was echter de veiligheid en overlast. Deze overlast vindt vooral plaats op en rondom de parkeerplaats bij de Albert Heijn.

Het PAK heeft hier opnieuw aandacht voor gevraagd bij het college. Dit is zowel schriftelijk gebeurd, alsmede in de raadsvergadering van 24 oktober.
U kunt de vragen en antwoorden terugkijken in dit filmpje. U kunt starten bij 1.55 min.

Wij zullen als PAK hier alert op blijven en er voor zorgen dat de burgemeester met bewoners in gesprek gaat.