Vergaderdata 2018

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2018

Onder het motto: ‘het PAK komt naar u toe’ zullen de fractievergaderingen in 2018 op diverse plekken gehouden worden. De vergadering vindt plaats op de donderdag vóór de raadsvergadering de dinsdag daarop volgend en start telkenmale om 19.30 uur.
In het eerste uur krijgt men de gelegenheid vragen te stellen over items die op dat moment spelen waarop de aanwezige raadsleden zullen reageren.
Het 2e uur van de vergadering zal in het teken staan van de eerstvolgende raadsvergadering.

donderdag 25 januari – bij La Plaza – Kerkstraat/ Promenade  Iedere burger is welkom

donderdag 8 maart – bij Trefpunt Treebeek in de Maanstraat

donderdag 31 mei

donderdag 13 september

donderdag 18 oktober

donderdag 8 november

donderdag 6 december

Andere belangrijke data:

21 Maart – Gemeenteraadsverkiezingen