Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2018 en 2019

Onder het motto: ‘het PAK komt naar u toe’ zullen de fractievergaderingen in 2018 op diverse plekken gehouden worden. De vergadering vindt plaats op de donderdag vóór de raadsvergadering de dinsdag daarop volgend en start telkenmale om 19.30 uur.
In het eerste uur krijgt men de gelegenheid vragen te stellen over items die op dat moment spelen waarop de aanwezige raadsleden zullen reageren.
Het 2e uur van de vergadering zal in het teken staan van de eerstvolgende raadsvergadering.

2018
donderdag 8 november – La Plaza Kerkstraat (Agendapunt: Begroting 2019)
donderdag 6 december – Klaver 4 Brunssum Noord

2019 – wat betreft de locatie volg de aankondigingen in de pers
24 januari
7 maart
4 april
16 mei
20 juni
12 september
17 oktober
7 november
5 december (onder voorbehoud ivm Sinterklaas)

Andere belangrijke data:

20 Maart 2019 – Provinciale Statenverkiezingen