Vergaderdata 2016

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2016

Onder het motto: ‘het PAK komt naar u toe’ zullen de fractievergaderingen in 2016 op diverse plekken gehouden worden. De vergadering start telkenmale om 19.30 uur.
In het eerste uur krijgt men de gelegenheid vragen te stellen over items die op dat moment spelen waarop de aanwezige raadsleden zullen reageren.
Het 2e uur van de vergadering zal in het teken staan van de eerstvolgende raadsvergadering.

21 januari – Trefcentrum Treebeek, Maanstraat 20 om 19.30 uur

10 maart

21 april

2 juni

7 juli

6 oktober

8 december

Andere belangrijke datum:

26 mei Leden jaarvergadering om 20 uur bij La Plaza in de Kerkstraat