Verklaring PAK

U heeft het de afgelopen dagen ongetwijfeld het nieuws meegekregen over de ontstane situatie in de gemeenteraad.
De situatie die eigenlijk al ontstaan was direct na de verkiezingen, waarbij de twee grootste partijen (BBB Lijst Palmen en het PAK) aan de kant werden geschoven, zodat de bestaande coalitie door kon gaan. Niet op basis van inhoud, maar op basis van wethoudersposten. Als poppetjes belangrijker zijn dan inhoud, gaat dat zelden goed.
Al vrij snel ontstond er dan ook wrevel tussen de coalitiepartijen. Zeker nadat Eric Geurts (PvdA), de grote man binnen het college, een jaar na de verkiezingen de raadzaal van Brunssum verruilde voor het provinciehuis.
Een jaar geleden gaf ook wethouder Thomas Gelissen (CDA) er de brui aan.  De val van de coalitie was onvermijdelijk en in mei van dit jaar was de breuk een feit door het opstappen van Lijst Borger.
In het debat dat volgde, was duidelijk dat de coalitie naar buiten uit jarenlang een ‘mooi weer show’ gaf, want achter de schermen rommelde het blijkbaar al heel lang.

Voor het PAK was dit geen reden om anders te werk te gaan. Wij beoordelen voorstellen van het college op basis van inhoud. Goede stukken steunen we, slechte stukken keuren we af.
Of de coalitie nu een meerderheid heeft of niet, het gaat voor het PAK om de inhoud.
In de tussentijd waaide het herindelingsspook door Brunssum.
De lokale partijen PAK, BCD, Lijst Borger en BBB Lijst Palmen zijn vanaf begin af aan met duidelijk argumenten tegen een herindeling. Met als belangrijkste argument dat een herindeling zelden goed uitpakt voor de burger. Het wordt er niet goedkoper op, dienstverlening en service gaat er niet op vooruit, de afstand tussen de burger en de politiek neemt toe. Grootschaligheid, ook buiten de politiek, leidt zelden tot verbetering!
Dit zijn geen meningen, maar feiten die blijken uit diverse onderzoeken bij eerdere herindelingen.
De landelijke partijen sturen echter wel aan op een herindeling, al verkondigen ze naar buiten uit een andere boodschap.
Alleen de VVD laat via social media duidelijk blijken dat men wilt herindelen.

Het opstappen van de wethouders van de VVD, PvdA en CDA was dan ook een groot toneelstuk. Een aantal dagen voor de betreffende raadsvergadering kregen wij deze signalen al.
Onze fractievoorzitter Servie L’Espoir heeft zowel persoonlijk als per e-mail contact gezocht met de wethouders om een handreiking te geven de situatie op te lossen.
Maar het plan was al in beton gegoten: opstappen en zorgen voor bestuurlijke chaos, zodat (de roep om) een herindeling steeds onvermijdelijker wordt.
Het is een politiek (machts)spel van het allerhoogste niveau.
Dat begon al met Gedeputeerden Geurts (PvdA) en Koopmans (CDA) die nota bene in de Brikke Oave de aankondiging deden van een herindeling.
Vervolgens verkondigen dat Brunssum niet betrokken zal zijn bij een herindeling, maar vlak voor de zomervakantie uit het niets Brunssum in een amendement over het herindelingsadvies Heerlen-Landgraaf toevoegen. Een trucje van de provinciale partijen CDA, VVD, PvdA en D66.
En twee weken geleden was er ineens een brief van minister Plassterk (PvdA, die al eerder verkondigde dat we ook maar terug moesten van 12 naar 7 provincies….) dat de provincie Limburg maar eens duidelijk moet maken hoe het zit met die herindeling, met als belangrijke vraag waarom Kerkrade en Brunssum niet meegenomen worden in die herindeling.

Afgelopen dinsdag was dan het klapstuk met het opstappen van de wethouders. De zaken die hierover de afgelopen dagen in de media verschenen en nog zullen verschijnen, is allemaal gericht op een herindeling.
Natuurlijk blijft Brunssum bestuurbaar. De lokale partijen zullen de handschoen oppakken en hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn nog slechts drie raadsvergaderingen en een begrotingsvergadering tot aan de verkiezingen. Aangezien de verkiezingen op 21 maart 2018 al over een half jaar zijn, zullen er geen grote veranderingen in het beleid van Brunssum komen. Het wordt vooral even ‘op de winkel passen’.  De vier partijen hebben dan ook besloten dat drie wethouders voldoende is. De wethouder van de BCD, Carolus de Rijck, blijft sowieso in functie.
Daarnaast vindt het PAK dat BBB Lijst Palmen als grootse partij van Brunssum een wethouder moet leveren, dat doet ook recht aan de verkiezingsuitslag van 2014.
Wie en van welke partij de andere wethouder zal worden, is niet bekend. Dat mag ook een onafhankelijk persoon zijn met kennis van zaken, die van buitende gemeente Brunssum komt.

De vier lokale partijen willen komende maanden een basis leggen voor een goed bestuur na de verkiezingen.
Wie dan in het bestuur moet komen is aan de kiezer. De kiezer is op 21 maart aan zet. Het verkiezingsthema zal duidelijk zijn.