Visiedocument PAK 2014

Visie document: PAK, Progressief Akkoord; per onderwerp hier op de website, voor het gehele Visiedocument:

Klik hier voor een download Visiedocument in pdf

Het PAK is geen partij die star een ideologie aanhangt, maar een partij die haar fundament vindt in een erkenning en verbinding van een aantal humanistische principes op het gebied van mens, natuur, milieu en maatschappij. Eerst de mens en niet eerst de winst of het pluche.

Deze principes zijn onder andere

 1. zuinig omgaan met schaarse middelen;
 2. mens en milieu zijn met elkaar in evenwicht: bescherming van milieu door duurzaamheid eisen constante aandacht; fossiele brandstoffen zijn eindig, er moet niet meer geïnvesteerd worden in onderzoek en exploitatie van nieuwe fossiele brandstoffen zoals schaliegas, ook niet in tijden waarin duurzame oplossingen onder druk komen te staan onder het mom van economische groei; economische groei moet altijd duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van de (groene) leefomgeving;
 3. onaantastbaarheid van de menselijke waarde;
 4. erkenning van de gelijkwaardigheid van mensen; iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, ook de sociaal, economisch en fysiek zwakkeren; recht en rechtvaardigheid gelden voor iedereen.

Solidariteit, niet de “ik-maatschappij” van graaien en het recht van de sterkste, maar de “wij-samenleving” van elkaar helpen, steunen om aldus ieder individu in staat te stellen een eigen bestaan op te bouwen en het maximale uit zichzelf te halen.

Het PAK is een onafhankelijke politieke partij, die zich breed opstelt maar met name opkomt voor de sociaal, economisch en kwetsbare mensen of diegenen die dat dreigen te worden en een partij die zich inzet voor een zorgvuldig afgewogen gebruik van de omgeving. Ze gaat uit van eigen keuzes, niet ingegeven door richtlijnen of programma’s van overkoepelende landelijke partijen, maar wel ingegeven door de opvatting van de leden en de partij. Daardoor kan het PAK een eigen koers varen.

Het PAK is een partij

 • waar gewoon alle mensen thuis zijn;
 • die veelzijdig en actief is op diverse beleidsterreinen als wonen, zorg, werken en milieu;
 • die democratisch is ingericht met een open blik op de wereld;
 • die een luisterend oor biedt aan de Brunssumse bevolking;
 • die ook de nuance ziet en uitgaat van onderbouwde analyses en tussenkomsten;
 • die probeert waar mogelijk daadkrachtig bij te dragen, niet alleen door te praten maar vooral ook door te doen; waar pluche geen doel is maar een middel zou kunnen zijn om principes te kunnen realiseren of beschermen;
 • die raadswerk ziet als een politiek middel, en naast ombudswerk ook actie voert indien (mogelijke) keuzes dreigen te botsen met PAK principes.

Veel zaken worden niet of kunnen niet op lokaal politiek niveau beslist worden, de regie voor het merendeel van de zaken vindt plaats op nationaal c.q. regionaal (provincie- of Parkstad) niveau. Daarom zoekt het PAK naar (desnoods wisselende) samenwerking met democratisch opererende partijen om meerderheden te krijgen, zowel binnen de raad als daarbuiten, zowel binnen Brunssum als daarbuiten. Het doel is om zoveel mogelijk ruimte te creëren vanuit en voor het gedachtegoed van het PAK.

Brunssum kan niet alleen, samenwerking is noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan van een zelfstandig Brunssum. Schaalverdeling biedt soms oplossingen maar kent ook grote risico’s, daarom is het belangrijk vooruit te kijken, niet te blijven vasthouden aan het verleden maar wel het verleden waar nodig meenemen naar de toekomst.

Het PAK is integer, consequent en consistent, luistert met respect naar kritiek uit en in haar eigen gelederen en daarbuiten. Het PAK neemt deze kritiek mee in haar overwegingen. Keuzes worden gemaakt op basis van argumenten. Gezien de klimaat- en energie crisis zullen milieu en duurzaamheid belangrijke, bepalende onderleggers zijn van nieuw beleid. Daarnaast zal de krimp van de bevolking de koers gaan bepalen. Er zullen grenzen aan de individualisering en marktwerking gesteld moeten worden.

Ons PAK uitgangspunt en motto: eerst de mens en haar omgeving!

 1. Onderwerp: Wonen
 2. Onderwerp: Werken
 3. Onderwerp: Gezondheid
 4. Onderwerp: Milieu
 5. Onderwerp: Veiligheid
 6. Onderwerp: Welzijn en sport
 7. Onderwerp: Verkeer
 8. Onderwerp: Sociale aangelegenheden
 9. Onderwerp: Vergrijzing en krimp
 10. Onderwerp: Recreatie en vrije tijd
 11. Onderwerp: Financiën