Voortgang begroting

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei kwam de eerste bestuursrapportage 2019 aan bod. Dat is een momentopname van de voortgang van de begroting na de eerste drie maanden van het jaar. Lopen we als gemeente goed in de pas of zien we nu al dat we ergens geld tekort komen? Het is een overzicht van de afwijkingen op dit moment.
We zien daarin dat we op dit moment 1,4 miljoen extra moeten bij boeken. Dat is natuurlijk een groot bedrag, maar op de hele begroting bedraagt dat 1%, wat dan relatief meevalt.
Het is ook een momentopname, wat dus niet wel zeggen dat we aan het einde van het jaar negatief zullen eindigen.
De 1,4 miljoen extra komt vooral door zaken waar wij als gemeente niets (meer) aan kunnen doen. Zoals bezuinigingen van de Rijksoverheid en uitgaven die we verplicht zijn door afspraken van de vorige coalitie(s) in het verleden.

Het was voor het eerst dat er een 1e programmarapportage aan de raad werd gepresenteerd. Voorheen gebeurde dit niet, maar het huidige college wil de raad veel meer betrekken en openheid geven over de gang van zaken.