Wijziging bestemmingsplan ziekenhuislocatie

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan van het oude Atriumziekenhuis aan te passen.
Het oude ziekenhuis is vorig jaar gekocht door een commerciële partij met als doel zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Zo had men plannen om het ziekenhuis te slopen, wooncontainers te plaatsen en hier arbeidsmigranten uit het Oost-Europa te vestigen.
Volgens het PAK en meerdere partijen een ongewenste ontwikkeling.
Met het besluit is het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld een Tbs-kliniek te vestigen.

Wat het PAK betreft komen daar woningen voor ouderen. Zorgwoningen, levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen. In onze vergrijzende maatschappij is hier steeds meer behoefte aan. Gezien het naastgelegen Schuttershof lijkt ons dit een goede oplossing.
Helaas hebben wij als gemeente de grond niet zelf in bezit en zijn dus nog altijd afhankelijk van de commerciële partij.