Woonvisie

Zoals u wellicht weet, zijn de afspraken rondom woningbouw regionaal geregeld.
(Zuid)-Limburg kampt met een dalende en ouder wordende bevolking. Dit verandert de behoefte in het aantal woningen en het soort woningen.
Deze problemen pakken we regionaal op. Het kan immers niet zo zijn dat gemeente A honderden woningen bijbouwt en gemeente B daardoor honderden woningen moet slopen.
Maar binnen die afspraken kunnen we lokaal ook accenten leggen.
In Brunssum hebben we tijdens de raadsvergadering van 23 mei hierover afspraken gemaakt. Enkele belangrijke afspraken die gemaakt zijn, is er voor zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen, dat we gemengde wijken behouden en dat er voldoende levensbestendige woningen zijn.

Het PAK is hier voorstander van. We hebben wel de opmerking gemaakt dat het op papier allemaal prachtig klinkt, maar het gaat om de praktijk. Er zijn al vele visies gemaakt, maar als de uitvoering anders of niet gebeurt, heb je er niets aan.
Dit zullen we kritisch blijven volgen!