Column Ger Luit: Hallo Brunssum, twee dames zetten mij aan het denken.

Onlangs was mijn oudste kleindochter jarig. Ze is al een echte dame, die druk bezig is met het uitstippelen van haar route in deze wereld. En die wereld is aardig op drift op velerlei manieren. Dan hoop je maar, dat je kinderen en kleinkinderen hun weg weten te vinden in deze verwarrende tijden.

Was het vroeger dan anders. Ik denk het niet. Misschien was het leven wat rustiger en overzichtelijker, maar daarmee niet echt beter. Het is nu wel drukker. We wonen inmiddels met bijna 18 miljoen mensen in Nederland. Toen ik 17 was waren het er 12 miljoen. In het jaar 1900 waren het er 5 miljoen. Al die mensen willen op zijn minst te eten hebben, ergens werken en wonen. Veel zaken staan onder druk. Lees verder

Openbare fractievergadering donderdag 27 juni

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de fractievergadering op donderdag 27-6-2024 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
De agenda van de raadsvergadering van 2-7-2024 komt aan de orde en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten voor de raadsvergadering zijn:

  • Onderzoek realisering Museum Brunssum “Pompgebouw Schutterspark”.
  • Jaarrekening 2023.
  • Eerste bestuursrapportage 2024.
  • Verkoop schoolgebouw Wieënweg 6
  • Beleidsvisie jeugdgezondheidszorg.

Graag tot 27-6-2024