Begroting 2022 vastgesteld

Met succes is vandaag, 2 november, de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij heeft het PAK goede resultaten gehaald voor onze burgers.
Zo zullen er komend jaar geen stijgingen zijn van de gemeentelijke belastingen en ook een indexering vanwege de inflatie zal in 2022 achterwege blijven.
Ook steunen wij een voorstel van BBB Lijst Palmen om de precariobelasting voor ondernemers in 2022 niet te heffen.
In samenwerking met de PvdA Brunssum hebben wij een regeling getroffen om gezinnen te helpen die, vanwege de energiearmoede, de komende winter ondersteuning nodig hebben, met een tegemoetkoming in de energierekening.
Heel belangrijk is dat wij het hebben geregeld dat er geld is vrijgemaakt om de trap in het Schutterspark richting het uitkijkplateau te repareren. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dat deze trap vóór het nieuwe seizoen klaar is. Lees verder

Woordmelding Raadslid Jos Janssen

Dinsdag 2 november 2021
Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad Brunssum en College van B&W, beste burgers van Brunssum en welkom alle volgers en kijkers buiten Brunssum.

We staan aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. In maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen en vandaag leggen we het fundament voor de komende raadsperiode d.m.v. de voorliggende programmabegroting 2022. Vanuit onze PAK visie en onze slogan: sociaal, actief en betrouwbaar, bespreken en beoordelen wij de voorliggende begroting.
Het stabiele financiële beleid van de huidige raadsperiode, dat deze gemeenteraad en het huidige college van B&W hebben gerealiseerd, wordt gecontinueerd.

Zowel de jaarcijfers 2020 alsook deze begroting laten zien dat wij als Brunssum een stevig fundament hebben gelegd om de komende jaren als een volledig zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan. Daarvoor een compliment aan allen die de afgelopen 4 jaar hiervoor keihard hebben gewerkt.. Lees verder