Raadslid Stefanie Offermans verlaat het PAK

Stefanie Offermans heeft laten weten om niet meer voor het PAK actief te willen zijn.
In december 2021 stapte ze over van BBB Lijst Palmen en werd lid van het PAK. Ze kon bij BBB haar rol niet vinden, maar nam haar toenmalige raadszetel niet mee vanuit normen en waarden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werd zij raadslid namens het PAK. Vanwege de deelname van het PAK aan een nieuwe coalitie, waarbij ons gekozen raadslid Vérénice Hermans benoemd werd tot wethouder, werkte zij mee aan de tot stand koming van een coalitieprogramma en confirmeerde zij zich aan de uitvoering hiervan.
In december 2023 stapt ze vanuit het PAK over naar Lijst Brunssum Lokaal, omdat ze haar rol niet kan vinden in dit coalitieprogramma, en neemt nu de raadszetel na opvolging wel mee.

Zij kiest nu bewust voor andere personen en politiek en een oppositierol.

Het PAK blijft staan voor normen waarden en ethiek. We moeten door, want Brunssum heeft ons nodig. De bestaanszekerheid van mensen staat onder druk. Armoede en kinderarmoede blijven onderwerpen waarvoor we blijven staan, net als het sociaal domein, onderwijs, kansengelijkheid, milieu, natuur en dieren.
Dit doen we met de beide raadsleden Ger Luit en Jos Janssen, ondersteund door onze achterban, waarbij wij ons 100% inzetten voor de uitvoer van het coalitieprogramma, samen met onze wethouder Vérénice Hermans.

Column Ger Luit: Hallo Brunssum, leeftijd doet er niet toe.

Onlangs heeft de raad van Brunssum besloten, dat jongeren vanaf 16 jaar deel mogen uitmaken van de commissies die het voorbereidende werk voor de raad doen. Niet iedere 16-jarige zal daaraan toe zijn. Op die leeftijd was ik echt niet met politiek bezig. Ik herinner me nog goed, dat een meisje bij mij in de derde klas van de mulo helemaal hoteldebotel terugkwam van een bijeenkomst van D66. Hans van Mierlo had daar gesproken. De hele week had Doortje het erover. Ik heb een halve minuut naar haar geluisterd. Meer zat er niet in. Lees verder

Woordmelding PAK Programmabegroting 2024

foto: ZO nieuws

Dinsdag 7 november vergaderde de gemeenteraad van Brunssum over de Programmabegroting 2024. De woordmelding door fractievoorzitter Jos Janssen namens het PAK vindt u hieronder.

Betoog Progressief Akkoord Brunssum

‘Het zijn roerige tijden.  We maken onderdeel uit van veel crises. We leven van dag tot dag en onze gesprekken gaan over oorlog, energie, duurzaamheid, stikstof, inflatie, gezondheid en armoede. En dat laatste geldt voor veel van onze Brunssumers. Voor het Progressief Akkoord Brunssum het primaire uitgangspunt van ons betoog’.
(uit: betoog PAK begrotingsvergadering 1 november 2022)

Voorzitter,
Gemeenteraad van Brunssum, College van B&W, maar bovenal burgers van Brunssum en daar buiten.

Een goed luisteraar hoort mij de zelfde zinnen zeggen, als intro van mijn betoog, als 1 jaar geleden. De PAK fractie constateert dat er in de wereld niet veel veranderd. Alleen het accent van het gesprek over onrust in de wereld ligt momenteel op het conflict in het Midden-Oosten i.p.v. de oorlog in de Oekraïne. Deze oorlog woedt nog steeds maar beheerst niet meer het dagelijks nieuws. Het valt op dat onze regionale krant hier nauwelijks nog over rapporteert. Of zoals Bredero zei: het kan verkeren.  Maar beide conflicten beïnvloeden wel ons dagelijks leven. Lees verder