Nieuw partijbestuur – Gerrit Ebbinge tijdelijk voorzitter

Ons bestuur heeft, vanwege een aantal mutaties, een nieuwe samenstelling gekregen. Voorzitter Vérénice Hermans is toegetreden tot het College van B&W van Brunssum en daarmee is de voorzitterspositie vacant.
Deze wordt tijdelijk ingevuld door Gerrit Ebbinge.
Verder zijn toegetreden tot het bestuur:
John Kusters, Melanie Kessels-Beugels en Henri Spoelstra.
Tijdens de ledenvergadering in oktober a.s. zullen zij kandidaat zijn en zullen de leden bepalen of zij definitief toetreden tot het bestuur. En tevens een nieuwe voorzitter kiezen.
Wij wensen hen allen heel veel wijsheid toe in het besturen van onze partij

Het PAK ‘PAK’t door – Coalitieakkoord 2002-2026

Coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026 Woordmelding van fractievoorzitter Jos Janssen tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2022 bij de presentatie van het coalitieakkoord ‘Samen voor Brunssum’
Coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026
(klik op de link)

Voorzitter

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart heeft er voor gezorgd dat het Progressief Akkoord Brunssum de grootste politieke partij van Brunssum is geworden. De laatste keer dat dit gebeurde was bij de verkiezingen van 1998. Destijds nog met onze oprichter en mijn grote voorbeeld Paul van Betuw. Dat leverde toen 5 raadszetels op, net als nu.
Hiermee heeft de kiezer laten blijken dat zij het beleid van de afgelopen 4 jaar, door een coalitie van lokale onafhankelijke partijen, heeft gewaardeerd en daarbij kiest voor een voortgang, het liefst met een zelfde coalitie. Als grootste partij nam het PAK zijn verantwoordelijkheid en het voortouw en startte met de coalitiebesprekingen. Al snel bleek dat er geen draagvlak was voor een eensluidende coalitie als voorheen en het PAK leek af te stevenen op een oppositierol, omdat 2 van de 3 de  primaire onderhandelaars aangaven de samenwerking met de VVD niet zagen zitten om welke redenen dan ook. De PAK leden, ondersteund door het bestuur en een gedeelte van de fractie, vond dat dit te kort door de bocht was. Zij gaven aan dat de Brunssumse kiezer een voortzetting wilde van het bestaande beleid en dat er vooral gesproken diende te worden over de inhoud van het nieuw te maken coalitieakkoord. Ondersteund door de leden, het bestuur en drie fractieleden werden de gesprekken voortgezet waarbij de begeleiding werd ingeroepen van 2 onafhankelijke informateurs. Het PAK leverde weer 3 onderhandelaars. Al snel bleek dat er geen draagvlak was voor continuering van de oude coalitie. Daarbij ging het niet om de inhoud maar wel over wie en met welke partijen er een nieuwe coalitie haalbaar was. Die conclusie leidde tot een vertrouwensbreuk binnen het PAK wat leidde tot een emotionele fractiebreuk. Wij betreuren dit ten zeerste. Als grootste partij, en trekker van een nieuwe coalitie, werd met een nieuw onderhandelingsteam, o.l.v. onze partijvoorzitter, de coalitiebesprekingen voortgezet met als resultaat het akkoord wat nu voorligt. Lees verder

Column Ger Luit: Het wordt tijd dat die Akkerbrug er komt.

Ik schreef een tijdje geleden over de plantenrijkdom van het Heidserpark. Ook op vele andere plekken in Brunssum kun je die rijkdom waarnemen. Daar kwam ik vorige week weer eens achter. Op dinsdagochtend zag ik voor mijn huis een paar mensen van mijn leeftijd rustig wandelen en kijken. Ze waren heel duidelijk dingen aan het noteren. Ik werd toch wat nieuwsgierig. “Ik wil even weten wat ze aan het doen zijn”, zei ik tegen mijn schoonzus, die op bezoek was.Deze vriendelijke mensen vertelden me, dat ze in een vak van 1 km2 op het Amstenraderveld de flora en fauna in kaart aan het brengen waren. Het ging om de groenstroken aan weerszijden van de buitenring, maar ook de bermen en de groenstroken binnen de bebouwing.  Lees verder

PAK 2.0. voortvarend aan de slag

Beste lezer,
De afgelopen periode, na de gemeenteraadsverkiezingen, is voor onze partij een heftige tijd geweest wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het afscheid van 2 raadsleden en een aantal leden.
De koers die we inzetten naar de toekomst is een bewuste keuze geweest om ons voortreffelijk college en raadswerk van de afgelopen 4 jaar voort te zetten. Daarbij danken we natuurlijk onze wethouders Math en Servie, en uiteraard de raadsfractie, voor wat zij de vorige raadsperiode allemaal gerealiseerd hebben.
Wat er, mede door onze partij, is neergezet kunnen we niet zomaar stoppen en daarom gaan wij door, in een nieuwe coalitie, waarbij de inhoud van ons PAK Visiedocument centraal staat.Wij zijn door de burgers gekozen om onze visie in het bestuur te continueren en waar te maken.Wij hebben het volste vertrouwen in onze nieuwe vertegenwoordiger in het College, onze voorzitter Vérénice Hermans.Daarbij zal zij voor 100% gesteund worden door de raadsfractie, Ger Luit, Stefanie Offermans en ondergetekende. Maar ook heeft onze ‘jonge’ achterban, John, Nuwan, Melanie en Vincent, zich unaniem uitgesproken voor deze steun.En zal zich inzetten in raad en commissies om de PAK gedachtegang voort te zetten. Het is tijd voor vernieuwing en verjonging en dat straalt deze groep ook uit. Zie daarbij bijgaande foto die onlangs is genomen tijdens de kennismakingsavond op het gemeentehuis met de ambtelijke organisatie.
Ook een aantal  leden, zoals Gerrit, Roel, Bert, Henriëtte, Jac en anderen geven aan actief mee te blijven doen in het raads- en commissiewerk.
Dit betekent dat wij met veel enthousiasme als Progressief Akkoord Brunssum doorgaan en, mede door deze verjonging, ambitie genoeg hebben om de toekomst van onze partij te waarborgen.
Op maandag 27 juni zal, in een extra raadsvergadering, het coalitieakkoord besproken worden waarna op woensdag 29 juni om 19 uur het nieuwe College van B&W geïnstalleerd wordt.

Met vriendelijk groeten
Jos H. J Janssen
fractievoorzitter