Vérénice Hermans voorzitter PAK per 1-1-2020

Met ingang van 1-1-2020 is ons commissielid Burgerzaken, Vérénice Hermans, bestuursvoorzitter van het Progressief AKkoord geworden. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van dhr G.Ebbinge, die op zijn beurt is toegetreden tot de gemeenteraad. We wensen Vérénice veel succes en wijsheid toe in deze belangrijke functie.

Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als nieuw raadslid

                                                                                  Dinsdag 22 september 2020 werd Gerrit Ebbinge geïnstalleerd als raadslid voor het PAK als opvolger van Danny Trommelen. Gerrit is zeer actief op dit moment in ouderen organisaties. Zo is hij voorzitter van de KBO Treebeek en was hij jarenlang voorzitter van het PAK.

Wij wensen Gerrit veel succes in zijn werk als raadslid en zijn activiteiten voor alle burgers van Brunssum.

Gerrit Ebbinge – nieuw raadslid voor het Progressief AKkoord

PERSBERICHT

Het Progressief Akkoord voorziet in de vacature voor de gemeenteraad door de voordracht van Gerrit Ebbinge. Gerrit heeft zijn sporen verdiend in het verenigingsleven en als belangenbehartiger voor ouderen. De speerpunten voor Gerrit in de plaatselijke politiek zijn dan ook het welbevinden van ouderen in Brunssum, aandacht voor het verengingsleven en aandacht voor kwetsbare burgers in het algemeen. Op 22 september zal Gerrit geïnstalleerd worden tijdens de raadsvergadering.

We wensen Gerrit veel succes.
Bestuur en fractie PAK