Informatiefase Brunssum (vervolg)

Persbericht 11 mei 2022  Informateurs Brunssum gestart

Ellen Janssen en Ben van Essen zijn gestart als informateurs in de gemeente Brunssum. Dit op verzoek van de grootste raadsfractie, PAK Brunssum, en met steun van de andere fracties.
Op 6 en 9 mei voerden de informateurs verkenningsgesprekken met alle zes de fracties. Op 10 mei was er onder hun leiding een mondelinge terugkoppeling naar alle partijen, met ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen.
Vanaf 13 mei vinden verdiepingsgesprekken plaats.
Stap voor stap wordt, zo snel als de zorgvuldigheid van het proces het toelaat, toegewerkt naar een advies voor een Brunssumse coalitie. Het streven van de informateurs is om in juni op een openbare avond hun bevindingen te rapporteren.

Meer informatie: Vérénice Hermans, voorzitter PAK Brunssum 06-43907377

Koninklijke onderscheiding voor onze secretaris

Annie Janssen-Harmse is vandaag onderscheiden en benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester Wilma van der Rijt van Brunssum.
Annie is ruim 40 jaar actief als bestuurslid en leidinggevende in diverse verenigingen en organisaties. Zo was zij o.a leidster bij scouting St . Vincentius van 1983 tot 1998; was zij 24 jaar bestuurslid van CV De Streupers, waarvan 11 jaar secretaris en is zij sinds 2013 secretaris van onze partij. Daarmee heeft zij de waardering gekregen die zij verdiend door haar tomeloze inzet. En zij is nog lang niet klaar. Wij hopen dat we nog vele jaren van haar diensten gebruik mogen maken.
Annie, van harte gefeliciteerd, namens alle PAKkers.

Stand van zaken coalitiebesprekingen

PERSBERICHT Brunssum, 23-4-2022
Draagvlak partijen voor (in)formateurs Brunssum
De door het PAK aangestelde (in)formateurs Ben van Essen en Ellen Janssen krijgen ook draagvlak vanuit de vier partijen: Lijst Borger, Lijst BBB-Palmen, VVD en PvdA.
Het PAK wil de SP, ondanks de voorkeur voor de oppositie, ook betrekken in het proces.

Ben van Essen is onder andere van huis uit socioloog en was tot 2015 werkzaam als strateeg bij de Provincie Limburg. Ellen Janssen was tot april 2020 gemeentesecretaris in Beesel.
Beiden zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om gemeentepolitiek.

Met de keuze voor dit duo, wil het PAK inzetten op een proces, zodat de politieke partijen onderling een stevige verbinding leggen. Een goede investering in het voorproces, geeft winst bij het formuleren van de inhoud. Uitgangspunt voor het PAK is om een duurzame en integere coalitie te vormen met een stevig fundament: samenwerken vanuit vertrouwen.
Niet voor de partijen zelf, maar juist voor de burger die stemde vanuit vertrouwen op iedere partij.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Column Ger Luit: je ziet het pas met een beetje meer moeite

In de afgelopen 2 jaar hebben veel mensen het wandelen in de natuur en in het groen ontdekt. Ze kwamen op plekjes in de buurt waar ze tot dan toe nog niet geweest waren. Ze kwamen erachter, dat natuur en groen in de directe omgeving heel belangrijk is. Wandelen in zo’n omgeving brengt je tot rust. Je maakt je hoofd leeg en je bent verbonden met alle elementen. Ik ben eigenlijk vanaf mijn dertigste een fervent wandelaar. Dus ik kende al vele plekjes in Brunssum.
Tijdens de coronapandemie werd de Brunssummer heide bijna overlopen. Op allerlei momenten in de week was het er druk, vooral in de omgeving van de Rode Beek. Wat kunnen we blij zijn, dat we jaren geleden dit natuurgebied voor het nageslacht hebben bewaard. Gezien de drukte op de heide zocht ik wat andere plekken op om de accu op te laden en aan de conditie te werken. Ik ging vaker naar het Heidserpark. Lees verder