Visie Schutterspark

Praat mee over visie Schutterspark
De gemeente Brunssum gaat een nieuwe visie vaststellen voor het Schutterspark. Belangstellenden worden uitgenodigd hierover mee te denken en te praten. Dat kan tijdens een presentatie van de concept-visie op donderdag 23 september in het Schuttershüske. De avond begint om 19 uur en iedereen is welkom.

lees hier de voorgestelde visie   (bijlage) Visie Schutterspark

 

Hallo Brunssum, we laten ons niet uit elkaar spelen

Ik heb bijna een jaar geleden corona gehad en ben 2x gevaccineerd. Bewust, niet gedwongen en ook niet gezwicht voor lichte aandrang. De laatste tijd is er nogal wat te doen over mensen die zich bewust niet laten vaccineren om welke reden dan ook. Het gaat veelal om mensen die kritisch en bewust in het leven staan. Ik heb het even niet over mensen die de hele pandemie als een groot complot zien om de grote massa onder de duim te krijgen. Die groep laat ik even buiten beschouwing. Ik heb het nu bijvoorbeeld over mensen, die zeggen, dat ze gezond leven: voldoende beweging, gezond eten, geen drugs, matig met alcohol, enz. Daarnaast is er een groep mensen die om godsdienstige redenen zich niet wil laten vaccineren.

Dat mag je dan raar of vreemd vinden, misschien wel afkeuren en vinden dat deze mensen anderen in gevaar brengen, maar dat zijn meningen en de vraag is of die dan gebaseerd zijn op feiten. Gevaccineerd of niet, je kunt altijd besmettelijk zijn en ook even erg. Mensen die niet voor vaccinatie kiezen, moet je niet verketteren. Zeggenschap over je lichaam ligt grondwettelijk vast.

Het is dan ook vreemd, dat de overheid eraan dreigt mee te werken, dat deze mensen worden uitgesloten van allerlei maatschappelijke activiteiten. Allerlei drempels en belemmeringen worden opgeworpen om mensen ertoe te “dwingen” om zich te laten vaccineren. Dat noemen we uitsluiting en past niet bij een inclusieve samenleving.  Als we deze mensen een alternatief bieden, dan hoeven we niemand uit te sluiten. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld via een test vast laten stellen dat zij voldoende antistoffen hebben. Als dat zo is, dan kun je gewoon met alles meedoen. In een aantal Europese landen kan dit al en moet je dat 1x per 3 maanden laten onderzoeken.  De lijn moet dus zijn: je bent getest, genezen (voldoende antistoffen) of gevaccineerd. In een democratie geldt, dat de meerderheid de lijnen uitstippelt, maar de minderheid gerespecteerd wordt. Anders hebben we een dictatuur van de meerderheid. Die moeten we wel uitsluiten.

Motie PAK ivm pinproblemen in Brunssum

Ouderen voelen zich in de steek gelaten door banken. De RABO bank Brunssum en Landgraaf sluiten en dat betekent dat pinnen en storten van geld op de bank niet meer mogelijk is in Brunssum bij de bank. Wel is er de zogenaamde Geldmaat waar geld in het openbaar gepind kan worden. Maar vooral ouderen vinden dit niet veilig en willen graag geld pinnen in een beschermde omgeving. Verder is het in Brunssum niet meer mogelijk om geld te storten wat, vooral voor ondernemers betekent, dat ze op reis moeten om hun cashgeld te storten.

Onze partij heeft daarover in de raadsvergadering van juli j.l. een motie ingediend die aangenomen is, met de oproep aan het college om in overleg te gaan met de banken voor een goede oplossing voor onze inwoners. Zie bijgaande verslag van de lokale omroep ZO-nieuws. (met dank aan ZO-nieuws)
https://zo-nws.nl/video-ouderen-voelen-zich-de-steek-gelaten-door-banken

 

PAK vraagt steun voor gedupeerden

Op initiatief van het PAK Brunssum, en mede gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, wordt aanstaande dinsdag (20 juli) in de Gemeenteraadsvergadering van Brunssum een motie ingediend met de vraag om de gedupeerden van de watersnoodramp in Limburg te helpen.
Met deze motie vraagt het PAK het College van Burgemeester en Wethouders om een donatie van 2 euro per inwoner over te maken op giro 777 van het Nationaal Rampenfonds.
Met deze donatie wilt Brunssum zijn medeleven en solidariteit tonen aan alle getroffenen en roept hierbij alle Nederlandse gemeenten op om dit initiatief te volgen.