Column Ger Luit: Hallo Brunssum, er is meer nodig dan een warme trui

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kocht ik mijn eerste huis in Brunssum. Eind 1974 kreeg ik de eerste energieafrekening. Ik had 6000 m3 gas verstookt.Hoe dat kon? De woning was totaal niet geïsoleerd. Revolutiebouw in de jaren zestig. De jaren daarna ging veel spaargeld zitten in: spouwmuurisolatie, voorzetramen, dubbel glas, radiatorfolie, tochtstrips enz. Veel mensen kochten een houtkachel. Het werd een sport om overal hout vandaan te halen. Mensen stookten van alles, zelfs oude spoorbielzen. Dat was zeker niet milieuvriendelijk. Zelfs mijn zuinige Barbaskachel, die ik met droog hout stookte, was eerlijk gezegd niet milieuvriendelijk, maar je wilde ook graag een stukje wat beleg op de boterham. Je kon de gulden maar één keer besteden.  Dat geldt nu voor de euro. Lees verder

2 Februari Openbare Fractievergadering

Beste inwoners van Brunssum
De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op
donderdag 2-2-2023 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

 De agenda van de raadsvergadering van 7-2-2023 komt
aan de orde, en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten hierin zijn:

  • Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad.
  • Kaders reserve crisis- en herstelfonds.
  • Feest 70 jaar NAVO.
  • Mobiliteitsplan en parkeernota.

Graag tot 2-2-2023