2 Februari Openbare Fractievergadering

Beste inwoners van Brunssum
De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op
donderdag 2-2-2023 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.

 De agenda van de raadsvergadering van 7-2-2023 komt
aan de orde, en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten hierin zijn:

  • Aanpak jeugd door stichting de Positieve Stad.
  • Kaders reserve crisis- en herstelfonds.
  • Feest 70 jaar NAVO.
  • Mobiliteitsplan en parkeernota.

Graag tot 2-2-2023