25 Euro voor alle huishoudens

In de raadsvergadering van 15 december heeft de ‘geeltjes’ motie, op initiatief van het PAK en gesteund door alle coalitiepartijen, het gehaald. Na een fel debat over zin en onzin, rechtmatigheid of onrechtmatigheid, werd de motie aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De fracties van de SP, PvdA en CDA hebben tegengestemd. Deze 25 euro, via de Brunssum Cadeaukaart, kan ieder huishouden tegemoet zien op het moment wanneer alle winkels weer open gaan. Lees hieronder de tekst van ons raadslid Gerrit Ebbenge die hij gebruikte om de motie te promoten voor de raad

Voorzitter, zoals bekend, hebben de coalitiepartijen Lijst BBB Palmen, het PAK, de lijst Borger en de BCD een motie voorbereid die voort komt uit de gedachte dat de gemeente Brunssum haar burgers in deze griezelige coronatijd laat zien dat zij er niet alleen voor staan, maar dat de gemeente Brunssum gelijk wilt optrekken met haar inwoners.

Met andere woorden, politiek, burgers en ondernemers met elkaar verbinden.
Voorzitter, toen bekend werd dat er een Brunssum-card in ontwikkeling werd genomen, de
Brunssum Koop Lokaal Kaart die vervolgens opgewaardeerd kon worden met een x bedrag, dus je koopt deze kaart voor een bepaald bedrag, dit naar voorbeelden elders in het land.
De coalitiepartijen vonden de idee krachtig maar niet geheel beantwoorden aan de gedachte de inwoners van Brunssum een extra steuntje in de rug te bezorgen. Vandaar deze motie, alle huishoudens in Brunssum, dat zijn er 13548, middels een aparte Brunssum-card met daarop een tegoed van € 25,00 te laten toekomen.
Tegelijkertijd wordt voldaan aan het streven deze Brunssum-card alleen ten behoeve van alle ondernemers in Brunssum te laten gebruiken.
Met andere woorden, zowel alle huishoudens maar ook de ondernemers profiteren hiervan, dus het mes snijdt aan twee kanten.
Het bedrag dat hiermee gemoeid is, te halen uit de corona-pot van € 1 miljoen, die door de raad en het college is gereserveerd speciaal voor alle ellende die corona ofwel het covid19 virus heeft veroorzaakt.
Voorzitter, de coalitie zou het zeer op prijs stellen dat deze motie de goedkeuring kan dragen van eenieder, zodat wij, college en raad, de Brunssumse bevolking kunnen laten zien dat wij onze inwoners ook in deze sombere tijden ondersteunen.
In verband met deze pandemie en eventuele maatregelen die er nog aankomen, ligt het in de lijn der verwachting dat deze kaart pas in de 2e helft van januari bij alle huishoudens afgeleverd wordt.
Met deze Brunssum-card kan overal betaald worden, dus b.v. bij de kapper, de drogist, de
drankenhandel of bij de horeca. Vooral deze laatste categorie wordt extra getroffen, dus als het kan, wacht dan tot de horeca weer open gaat.
Tegelijkertijd gaat de wens uit naar degenen, die wellicht de Brunssum-card, gevuld met de € 25,00, niet nodig denken te hebben, deze Brunssum-card aan iemand ter hand te stellen of cadeau te doen, die het wel kan gebruiken.
Door deze wijze van handelen is het risico van dat de Brunssum-card ergens in een la belandt en niet gebruikt wordt, een stuk kleiner.