Openbare fractievergadering 22 september

Beste inwoners van Brunssum

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 22-9-2022 om 19.30 uur (Let op) In het Noorderhuis, De Gasperistraat. Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 27-9-2022 aan de orde.
Enkele punten hierin zijn:

  • De 2de bestuursrapportage
  • De oostflank

Graag tot 22 september 19.30 uur