Programmabegroting 2023 aangenomen

Beste Brunssumers,
Vandaag, 1 november,  is de grote begrotingsdag in de raad geweest. Wie het gevolgd heeft kan beamen dat het voor het PAK goed heeft uitgePAKt. Mede door een goede voorbereiding van de fractie en afstemming met onze wethouder Vérénice Hermans.
Die heel veel werk heeft verzet in het college. De programmabegroting is uiteraard door de raad goedgekeurd. Alleen de oppositie partijen Burger Belangen Brunssum en Lijst Brunssum Lokaal stemden tegen.
Wat hebben we bereikt:

  • Samen met de coalitiepartners verlenging van het Corona noodfonds, overgaand in een noodfonds algemeen, gezien de crises die er zijn. Vooral bestemd voor burgers, bedrijven, verenigingen, ondernemers die in problemen komen ivm hoge energiekosten en andere betalingsproblemen;
  • Het minimabeleid ophogen tot 130% van het minimuminkomen wordt via een motie (ingediend met andere partijen) spoedig onderzocht en, na terugkoppeling van het resultaat in de raad, mogelijk geïntegreerd;
  • Via een amendement van ons komt er een tegemoetkoming voor hond eigenaren van 25 euro korting op de hondenbelasting voor de 1e hond. Daarna beleid voor de komende jaren wat mogelijk zal leiden tot afschaffen van de hondenbelasting;
  • Via een amendement van ons komt er een kledingpakket voor de winter voor jeugdigen van 0-17 jaar op basis van 130% van het minimumbeleid;
  • Via een motie van ons komt er een gedegen Nota Ouderenwelzijn; dan wel een upgrade van het ouderenwelzijnsbeleid van 2009; met actie tot uitvoering.
  • Moties van ons betreffende Dierenvoedselbank; diervriendelijke aanpak ganzenoverlast gemeente breed; onderzoek voor realisering voedselbos/ pluktuin en een motie voor ruimere mogelijkheden voor hoekhuis eigenaren om iets te plaatsen op hun grond tot aan de rooilijn.
  • Verder ondersteunen wij een amendement om speelplekken aan te pakken in vernieuwing dan wel verbetering van speeltoestellen;
  • Wij ondersteunen verenigingen en organisaties die actief zijn in gebouwen en daarbij in problemen komen om de energierekening te betalen.
  • En er komt een vervolg van de cadeaukaart voor alle huishoudens in Brunssum (dat zijn er 13.500) met 25 euro, vrij te besteden bij Brunssumse ondernemers.

Kortom. Het is een goed resultaat waarbij we als raadsfractie alle PAKleden bedanken die zich hier actief voor hebben ingezet.