9 ton extra voor buitenring

In verhouding heeft de gemeente Brunssum het meeste geld betaald van alle Parkstad gemeenten aan de buitenring (N300). De afspraken hierover zijn ook helder.
Desondanks verlangde de provincie ineens toch extra geld voor de buitenring, van alle gemeenten.
Brunssum werd gevraagd om twee miljoen te betalen. Juridisch gezien hoeft Brunssum geen cent te betalen. Zou je dat echter niet doen, verslechtert de verhouding met de provincie. Dat zou geen goede zaak zijn, want je hebt de provincie op veel terreinen nodig.

Daarom is Brunssum bereid om bijna 900.000 euro te betalen. Dit bedrag is niet zomaar tot stand gekomen, maar is berekend aan de hand van dezelfde criteria als die bij andere gemeentes werd gehanteerd.

Daarnaast heeft het PAK voorgesteld om bij het bedrag ook voorwaarden te koppelen, zoals ontwikkeling op de Oostflank (waar de provincie bijna alle gronden in bezit heeft) en de brug om de Akkerweg verbinding te herstellen.

Alle partijen, uitgezonderd de SP, willen het bedrag van negen ton betalen.
Het is afwachten of de provincie hiermee akkoord gaat.