Anbi

Naam: Progressief Akkoord Brunssum

RISN: 816464510.

Contactgegevens:
PAK, Progressief Akkoord Brunssum
Ringoven 20
6441 LA Brunssum

Bestuurssamenstelling:
Mevr V Hermans, voorzitter
Mevr A. P. Janssen-Harmse, secretaris
Dhr. P.A.M. van der Linden, penningmeester
Mevr. M. Daemen, lid
Dhr. P.M.J. Houben , lid
Dhr. A. van der Linden, lid.
Dhr. G. Ebbinge, lid

Beleidsplan: Zie het visiedocument op de website

Beloningsbeleid: N.v.t. – Geen bezoldiging of beloning. Vrijwilligerswerk.

Doelstelling:
politieke activiteiten/het behartigen van de algemene en collectieve belangen van de (bewoners van) de gemeente Brunssum.

Verslag van de activiteiten: zie nieuwsbrieven op de website

Financiële verantwoording:  Financieel overzicht anbi