Openbare fractievergadering 25 januari 19.30u Noorderhuis

Beste Bewoners van Brunssum

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de fractievergadering op donderdag 25-1-2024 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat no 3.
Dit is het gebouw van het Wijksteunpunt Noord.
De agenda van de raadsvergadering van 30-1-2024 komt aan de orde en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Enkele punten voor de raadsvergadering zijn:

  • Verschillende bouwprojecten in Treebeek.
  • Huisvesting onderwijs, brede maatschappelijke voorziening oost.
  • Protocol Integriteit.
  • Communicatie beleidsplan gemeenteraad

Graag tot 25-1-2024