Column Ger Luit: Hallo Nederland, gebruik wat je hebt.

Naar aanleiding van mijn twee laatste columns vroeg iemand mij of ik een oplossing had voor de problemen wat betreft energieprijzen, tekorten en de verduurzamingsperikelen. In 1972 publiceerde de Club van Rome al het rapport “Grenzen aan de Groei”. Binnen 50 jaar zouden er fikse problemen ontstaan: uitputting van grondstoffen, fossiele brandstoffen en voedseltekorten. Die waarschuwing is in de wind geslagen. Er was aardgas genoeg en dus staken we de afgelopen decennia de kop in het zand. Lees verder

PAK motie: 2 euro per inwoner voor slachtofferhulp aardbeving

Op initiatief van het PAK, via een motie ingediend door PAK en SP, heeft de gemeenteraad afgelopen woensdag 8 februari unaniem besloten € 2 per inwoner te doneren aan de slachtoffers van de vreselijke aardbevingen in Turkije en Syrië. De gemeente Brunssum stort daarom € 55.000 op giro 555 tbv slachtofferhulp. Wij zijn als gemeente de 1e gemeente in Limburg die dit initiatief heeft getoond en dat heeft zelfs de regionale pers gehaald met een interview van onze fractievoorzitter Jos voor L1 radio en tv.

John Kusters nieuwe voorzitter PAK

Tijdens onze jaarvergadering, donderdag 9 februari j.l., heeft voorzitter (a.i.) dhr. Gerrit Ebbinge de voorzittershamer overgedragen aan dhr. John Kusters. Wij danken Gerrit voor zijn deskundige inzet als voorzitter van onze partij, en wij wensen John heel veel succes en wijsheid in deze nieuwe uitdaging. Gerrit zal als bestuurslid in het bestuur aanwezig blijven.