Nieuwsbrief december 2021

Beste PAK vrienden,
Allereerst wensen wij jullie en jullie familie een gezond en  fantastisch 2022.
Een jaar waarin wij hopen dat het leven weer enigszins normaal mag worden.
Een heel belangrijk jaar ligt voor ons, want op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en wij hopen, als Progressief Akkoord, ons zeer belangrijke werk voort te zetten waarbij jullie steun aan ons onontbeerlijk is.
Daarvoor danken wij al bij deze.
Hierbij de laatste Nieuwsbrief december 2021

In de aanloop naar de verkiezingen zullen jullie de komende weken volop informatie krijgen.
Jullie kunnen ons ook volgen via Facebook, Twitter en Instagram.
Allemaal te vinden onder de naam  – pakbrunssum

Jos H.J.Janssen
Raadslid (fractievoorzitter)

Column Ger Luit: Verleden en heden

Hallo Brunssum, verleden en heden komen soms samen.

Als je in een groot gezin opgroeit, deel je veel met elkaar: vreugde en verdriet. Maar soms doe je dat pas na jaren. Daar kwam ik onlangs weer eens achter.
Ik lag een tijdje geleden in bed een beetje wakker te worden en ineens kwam een beeld uit een ver verleden bij mij op. Ik had me voor onze hond Mirza, een mooie groenendaler, onder de bank verstopt. Hij trok mij – met zijn tanden stevig in mijn truitje geplant -heel voorzichtig onder de bank vandaan. Ik zal een jaar of drie, vier zijn geweest. Niemand van ons gezin had dit meegekregen.
Als ik er nu op terugkijk, denk ik, dat Mirza mij min of meer als zijn “puppy” zag en ik zag hem als mijn speelkameraadje. Een heerlijke herinnering. Maar tegelijkertijd kwam een minder leuk voorval naar boven. Op een dag moest Mirza weg. Mijn vader gaf hem mee aan een woonwagenbewoner. Bij het afscheid aan de voordeur van Haansberg 21 was ik in tranen.
Een week daarna deelde ik deze beide herinneringen met mijn oudere broer in Landgraaf. Ik vroeg hem of hij zich Mirza nog kon herinneren en waarom Mirza destijds weg moest. “In ons grote gezin was onze hond Mirza te veel, te lastig”, zei hij. En vervolgens vertelde hij mij, dat het eigenlijk zijn hond was. Dat wist ik helemaal niet.
Meteen loopt hij naar een kastje, trekt een laatje open en laat mij een leren portefeuille zien met een prachtige hondenkop erop. Die portefeuille herkende ik meteen. Ik vond hem altijd al mooi. Mijn broer zei: “Kijk, die heb ik van Annie gekregen, omdat ze mijn hond hadden weggedaan”. Ik had al zo veel in mijn leven met hem gedeeld, maar het verhaal van Mirza nog nooit. Daar ligt dan meer dan 65 jaar tussen. Mijn broer was er emotioneel onder, niet alleen vanwege Mirza. De herinnering aan zijn overleden vrouw Annie, mijn schoonzus, kwam daar nog eens bij. Verdriet uit verleden en heden kwamen samen. Dan ben je gewoon allebei even stil, een veelbetekenend zwijgen.

Vragen aan College ivm overlijden zwaan in het vijverpark

Wij ontvingen donderdagavond 16 december jl. een bericht van een verontruste inwoner dat een zwaan van het koppeltje zwanen uit het Vijverpark  was overleden. Het zwanenkoppel is begin dit kalenderjaar in ons mooie Vijverpark neergestreken en is een van de bezienswaardigheden van het Vijverpark. En daar komt door dit tragische voorval een einde aan.
Het arme dier zou verstrikt zijn geraakt in achtergebleven of verloren vislijnen en zodoende zijn verdronken.
Brunssum heeft al sinds 2007 , mede op initiatief van het PAK, een nota Dierenwelzijnsbeleid Raadsvoorstel 86 (bijlage) Nota Dierenwelzijn 2020
Deze nota is in 2020 nog eens geactualiseerd en opnieuw aangenomen door de raad.
In deze nota wordt het welzijn van de dieren in Brunssum  besproken en het gaat dan niet alleen om gezelschapsdieren maar ook over in het wild levende dieren.
In de nota is een heel  hoofdstuk  gewijd aan de sportvisserij op de verschillende vijvers in Brunssum waaronder de vijver in het Vijverpark in het centrum van Brunssum.
De Hengelsport vereniging Brunssum (HSV) heeft een huurovereenkomst met de gemeente Brunssum gesloten om te vissen op deze vijvers. Met deze vereniging zijn spelregels afgesproken waar de vissers aan moeten voldoen om een vergunning te krijgen om te vissen.
Een van die spelregels is dat de visser zijn visplek moet opruimen om zodoende geen schade aan flora en fauna te veroorzaken.
Nu de zwaan verstrikt is geraakt in een vislijn, en daardoor is overleden, kun je wel stellen dat deze regel door de visser is overtreden.

Het PAK heeft daarom de volgende vragen voor het college van B&W in Brunssum.

  1. Is bekend bij het college wat er precies gebeurd is met de zwaan?
  2. Heeft het college contact opgenomen met de visvereniging over deze kwestie?
  3. Is bij de hengelvereniging bekend van wie het vistuig was waarin de zwaan verstrikt is geraakt?
  4. Als bekend is bij de hengelvereniging van wie het vistuig is wordt dan van deze visser de vergunning ingetrokken?
  5. Als het niet bekend is van wie het visgerei is bij de hengelsportvereniging gaan zij hier dan onderzoek naar doen?
  6. In de nota Dierenwelzijnsbeleid staat dat de hengelsportvereniging controles uitvoert en onze vraag is: gebeurt dit ook en krijgt de gemeente hier een verslag van?
  7. Wat gaat de hengelvereniging doen om dit tragische voorval in de toekomst te vermijden?
  8. Is er door de gemeente aangifte gedaan bij de politie over deze dierenmishandeling en zo ja, tegen wie en zo nee, waarom niet?
  9. Het vijverpark is een van de visitekaartjes van Brunssum. Er wordt veel gewandeld  en gerecreëerd en het is een plek waar de mensen zich lekker voelen.  Je zou je kunnen afvragen of zo’n mooie plek in het centrum wel de geschikte plek is om vissen toe te staan. Er zijn in de omgeving toch voldoende plekken waar naar hartenlust gevist kan worden. Wat is de mening van het college hierover?

Wij zien graag met enige spoed uw antwoord tegemoet.
Namens de fractie PAK Brunssum,

Stefanie Offermans, commissielid Aba en mede-auteur nota Dierenwelzijn
Arend van der Linden, commissielid Middelen en mede-auteur nota Dierenwelzijn
Jos Janssen, raadslid

Vragen aan College van B&W inzake duivenoverlast en ganzen

Het Doorvaartplein achter Jan Linders in het centrum van Gemeente Brunssum heeft veel overlast van duiven (poep) en ganzen. Onlangs heeft de gemeente daar veel vervuiling opgeruimd maar wij vragen de gemeente, dmv artikel 43 vragen, voor blijvende oplossing van dit probleem. De foto’s zijn gemaakt door onze leden Arend van der Linden en Stefanie Offermans
Lees hier onze artikel 43 vragen PAK vragen art 43 inzake duiven en ganzenoverlast