Column Ger Luit: Hallo Brunssum, het is het seizoen van warme truien

Op 11 februari van dit jaar was het warme truiendag. Elk jaar in februari is er zo’n dag. Het doel ervan is om ons nog bewuster te maken van duurzaamheid, energieverspilling en de eindigheid van fossiele brandstoffen: vaarwel kolen, vaarwel bruinkool, dag gas. Ik onderschrijf nog steeds de achterliggende gedachtegang. Maar inmiddels is één “warmetruiendag” niet meer voldoende en zitten we volop in het “warme truienseizoen”. Lees verder

Hallo Brunssum

Deze week in maandblad ‘Hallo Brunssum’  De volgende correctie is op zijn plaats: ipv de opmerking ‘het minimabeleid ophogen tot 130% van het minimumloon’ dient hier te staan: ‘het minimabeleid ophogen tot 130% van het sociaal minimuminkomen’. Onze excuses voor deze verkeerde tekst.

Openbare fractievergadering donderdag 24 november 2022

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 24-11-2022 om 19.30 uur (Let op) in de Buurt Brasserie Emma NOVA  (Koolweg 44,  6446TK Treebeek).
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 29-11-2022 aan de orde.

Enkele punten hierin zijn:

  • Het mobiliteitsplan, verkeersveiligheid
  • Het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026

Graag tot 24-11-2022

Column Ger Luit: Hallo Brunssum, goed leesonderwijs is en blijft belangrijk.

De laatste tijd is er weer veel te doen over het niveau van ons onderwijs.  Kinderen van tegenwoordig zouden niet kunnen lezen, foutloos kunnen schrijven, rekenen, enz. Omdat ik nogal wat jaren in de onderwijswereld heb mogen rondlopen, weet ik uit ervaring, dat die klacht van alle tijden is. Zo klagen we ook al eeuwen, dat van de jeugd van tegenwoordig niets terecht komt. Dan is toch de vraag hoe het komt, dat er zo veel vooruitgang is geboekt in de jaren, die achter ons liggen. Als het al zo zou zijn, dan moeten we toch de schuld bij ons zelf als opvoeders zoeken. Dat niet iedereen op het rechte pad blijft, is ook duidelijk. Boudewijn de Groot zong er al over in het lied ‘Testament:’

En de leraar die mij altijd placht te dreigen
“Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad”
Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen
Dat wil zeggen: hij heeft toch gelijk gehad. Lees verder