Begroting 2015

pak-logo
Begroting 2015 gemeenteraadsvergadering 28 oktober door Servie L’Espoir

Beste burgers, met mooie woorden en volzinnen presenteert het nieuwe college een begroting, die vol staat met het woord bezuinigen.

Deels is dit de schuld van de regering die Nederland kapot bezuinigt en de gemeente in het bijzonder. Zodat u als burger met steeds minder moet uitkomen terwijl rijk en super rijk steeds meer van de nationale koek krijgen.
De crisis in alle vormen is veroorzaakt door de winsthebzucht van een kleine rijke minderheid die daar geen verantwoording voor aflegt en kan doorgaan met graaien, bonussen en absurde salarissen, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking werkend, met een pensioen of uitkering, steeds meer schulden vergaart, armoede mag herverdelen en gekort wordt op alle voorzieningen, moeizaam opgebouwd in vele jaren. Lees verder

Decentralisatie een last of een lust?

In de raad van oktober stond vooral de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wmo in de raad uitgebreid ter discussie.
Feitelijk komt het erop neer dat de overheid zegt: gemeente bekijk het maar, jullie doen vanaf 1 januari het werk en wij bezuinigen daar op!
Voor de burger betekent het een beperking van voorzieningen, meer kosten en in 2015 een tijdlang een behoorlijke onzekerheid.
Belangrijk is dan ook dat de raad per kwartaal alle cijfers en verhalen krijgt  die belangrijker zijn dan alle mooie leuzen. Het PAK verneemt graag uw mening over de gang van zaken volgend jaar. Mail ons!
Lees het betoog van Servie in de Raadsvergadering van 28 oktober Lees verder

De formatie van een nieuw college

Na 19 maart is Dhr. Palmen met een informatieronde begonnen en heeft met alle partijen gesproken. Hij kwam tot de conclusie dat er verschillende coalities mogelijk waren op basis van de inhoud van de gesprekken.
Op basis van de verkiezingsuitslag achtte hij een coalitie van BBB Lijst Palmen, PAK, SP en PvdA voor de hand liggen. De BCD wilde er ook aan mee doen.
Dan denk je: “kat in het bakje. We gaan een gezamenlijk programma schrijven, we zoeken er goede wethouders bij, enz”. Lees verder

Verkiezingen, de Buitenring

Neem de Buitenring bijvoorbeeld.

Bron L1; http://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.l1.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Ffull-node%2Fimagenodes%2Fvirtuele_buitenring.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.l1.nl%2Fnieuws%2F198422-route-buitenring-virtueel-te-volgen&h=179&w=244&tbnid=ZQwjGK0EwGsqeM%3A&zoom=1&docid=xJy6FZ9tYl6CuM&ei=uF5ZU8D-A8KKtAaAs4DYBQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CGEQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=4173&page=1&start=0&ndsp=27

Bron L1

De aannemer is flink aan de gang. Dat kan iedereen zien. We krijgen nu
vele telefoontjes binnen dat de mensen schrikken van dit maanlandschap. Mensen klampen ons aan en zeggen ons dat ze niet wisten dat ze straks heel moeilijk het buitengebied in komen. Ze wisten ook niet dat de buitenring een autoweg zou worden, enz. We hebben sinds 2006 heel wat geschreven hierover.

Zoals gezegd kwam 19 maart naar voren dat de oude coalitie 1340 stemmen
verloren had. Je zou verwacht dat deze keer toch een andere ploeg zou aantreden.
Lees verder